Spotkanie ministrów spraw wewnętrznych Polski i Mołdawii

Autor: MSWiA 2022-11-28 09:42:42

W piątek, 25 listopada br. minister Mariusz Kamiński spotkał się z minister spraw wewnętrznych Mołdawii Aną Revenco. Rozmowa była poświęcona najważniejszym wyzwaniom w dziedzinie przyjmowania i bezpieczeństwa uchodźców wojennych przed jakimi stoi Mołdawia w obliczu wojny na Ukrainie. Zacieśnienia współpracy w obszarze spraw wewnętrznych.

Strona polska zapewniła Mołdawię o pełnym wsparciu w zakresie rozwoju zdolności instytucjonalnych w sferze spraw wewnętrznych. Będzie ono się odbywało przez wymianę doświadczeń na temat przeciwdziałania i zwalczania zagrożeń dotyczących bezpieczeństwa obywateli. 
 
Podczas rozmowy minister Mariusz Kamiński podkreślił, że wojna na Ukrainie spotęgowała wyzwania, jakie stoją przed służbami porządku publicznego. Dotyczą one zwalczania przestępczości narkotykowej, cyberprzestępczości czy terroryzmu, dlatego tak istotna jest współpraca obu krajów. 
 
Na zakończenie spotkania podpisane zostało Memorandum pomiędzy Polską a Mołdawią w zakresie wzmocnienia współpracy w obszarze spraw wewnętrznych. Dokument określa m.in. zakres współdziałania stron porozumienia. 

Strony będą dążyć do kontynuacji, wzmocnienia i rozwoju współpracy w obszarach spraw wewnętrznych (…) w szczególności: bezpieczeństwa i porządku publicznego, zarządzania ryzykiem katastrof i klęsk żywiołowych, (…) walki z cyberprzestępczością, dezinformacją i zagrożeniami hybrydowymi, zarządzania granicami, migracji, azylu, opieki medycznej w służbach podległych i nadzorowanych przez MSWiA

– napisano w tekście Memorandum. 

© 2018 Super-Polska.pl stat4u