192. rocznica wybuchu Powstania Listopadowego

Autor: Łódzki UW 2022-12-01 09:49:40

W nocy z 29 na 30 listopada 1830 r. w Warszawie wybuchło Powstanie Listopadowe. Stanowiło największy wysiłek zbrojny w polskich walkach wyzwoleńczych XIX wieku.

W czasie powstania Polacy podzielili się na zwolenników walki i obóz zachowawczy, który chciał porozumienia z carem. Dzisiejsza rocznica to dobry dzień, by rozważyć, jak podziały społeczne osłabiająco wpływają na siłę państwa

– podkreślił wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński. 

Armia powstańcza przez 10 miesięcy walczyła z największą ówczesną potęga militarną Europy. O klęsce przesądziły przede wszystkim błędne decyzje polskich dowódców oraz brak jednomyślności w prowadzeniu działań, które pozwoliły Rosjanom uzupełniać siły, przegrupować je i podjąć skuteczne kontruderzenie.Porażka militarna spowodowała wyjątkowo brutalne represje. Kilkadziesiąt tysięcy polskich żołnierzy wcielono do armii rosyjskiej i zesłano w głąb Rosji. Skonfiskowano majątki ziemskie, uderzono w szkolnictwo, naukę i kulturę.

Jednocześnie powstanie rozbudziło świadomość narodową Polaków. Popowstaniowa emigracja, która tworzyła i rozwijała się głównie we Francji i Anglii starała się za wszelką cenę umiędzynarodowić sprawę walki o niepodległą Ojczyznę. W Wojsku Polskim w rocznicę wybuchu powstania obchodzony jest Dzień Podchorążego.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u