Polska ma 19 nowych obywateli!

Autor: Łódzki UW 2022-12-11 09:57:54

W imieniu prezydenta RP Andrzej Duda wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński wręczył akty nadania obywatelstwa polskiego osobom z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Wielkiej Brytanii, Kamerunu, Armenii oraz Mongolii.

 Jestem dumny, że zostaliście dziś obywatelami Polski, a także wzruszony, że spośród tylu miejsc na świecie wybraliście nasz kraj. Życzę Wam, abyście, nie zapominając o swoich korzeniach zrealizowali tu swoje osobiste i zawodowe marzenia, które nosicie w sercach 

– mówił wojewoda

Nowi obywatele Polski pojawili się w kraju z różnych powodów. Sprowadziła ich tu m.in. miłość, czynniki ekonomiczne, a jeszcze innych nauka.

Gratulujemy i życzymy, abyście z dumą i satysfakcją wspominali dzień, w którym staliście się częścią polskiej wspólnoty.

Nadanie obywatelstwa polskiego

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może nadać cudzoziemcowi obywatelstwo polskie (art. 18 ustawy), jednak odbywa się to tylko i wyłącznie na wniosek cudzoziemca lub w przypadku małoletniego – jego przedstawicieli ustawowych.

Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego składa się do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem wojewody (osoby zamieszkałe w Polsce) lub konsula (osoby zamieszkałe za granicą). Następnie wniosek wraz z dokumentami i opinią przekazywany jest do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Cudzoziemiec nabywa obywatelstwo polskie w dniu wydania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej postanowienia o nadaniu obywatelstwa polskiego. Prezydent w swojej decyzji nie jest ograniczony żadnymi warunkami, które powinien spełnić cudzoziemiec, aby zostało mu nadane obywatelstwo polskie. Oznacza to, że Prezydent może nadać obywatelstwo polskie każdemu cudzoziemcowi, bez względu na to – na przykład – jak długo przebywa w Polsce.

Rozstrzygnięcia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach obywatelstwa mają charakter uznaniowy, nie wymagają uzasadnienia i nie podlegają zaskarżeniu. Złożenie wniosku jest bezpłatne.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u