Bezcenny Kiermasz w Lęborku

Autor: Andrzej Ficek 2022-12-18 11:09:22

Kiermasz Świąteczny odbył się na ulicy Staromiejskiej na Moście. Cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców Lęborka.

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu ,,Jesteśmy Razem'' zajmuje się aktywizacją społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnościami zamieszkującymi Powiat Lęborski. Uczestnikami WTZ przy Stowarzyszeniu ,,Jesteśmy Razem'' są osoby z orzeczoną niepełnosprawnością ze wskazaniem do uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej na TAK od 16-roku życia. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Pomorski dofinansował to przedsięwzięcie kwotą 200 551,47 tys. złotych z Programu wyrównywania różnic między regionami II w ramach obszaru F. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym ,,Jesteśmy Razem'' finansuje to przedsięwzięcie ze źródeł własnych w wysokości:87 447,55 tys. złotych. Autorem i koordynatorem projektu ,,Utworzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej ,,Jesteśmy Razem'' szansą na aktywizację społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnością z Powiatu Lęborskiego'' złożonego do PFRON w ramach Programu jest Kamila Machola Pierwsze zajęcia w placówce odbyły się 29 grudnia 2014 roku. Placówka jest czynna codziennie od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 (w dni robocze poza świętami)

© 2018 Super-Polska.pl stat4u