Wsparcie dla dzieci z Ukrainy

Autor: Świętokrzyski UW 2022-12-24 09:59:46

Wojewoda Zbigniew Koniusz przekazał zestawy podarunkowe z materiałami edukacyjnymi i sportowymi dla dzieci z Ukrainy. Wydarzenie w urzędzie wojewódzkim było częścią działań w ramach partnerstwa ze Stowarzyszeniem Integracja Europa – Wschód.

Polska to gościnny kraj. Bardzo się cieszymy, że jesteście naszymi gośćmi. Chcemy umilić wam pobyt w naszym kraju i wesprzeć przygotowanymi prezentami. Wielką wartością jest to, że możemy się dzielić dobrem z wami. Życzę wam, aby przyszły rok, był zdecydowanie lepszy od mijającego i abyście mogli wrócić do swojego pięknego, spokojnego kraju” – powiedział wojewoda.

Spotkanie było jednym z punktów realizowanego projektu pn. „Świętokrzyskie – dobre sąsiedztwo dla Ukrainy”, prowadzonego w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI). Zakup materiałów edukacyjnych i sportowych dla blisko stu uczestników projektu to odpowiedź na liczne potrzeby materialne obywateli Ukrainy. Są to rzeczy przydatne podczas nauki, aktywności sportowej czy podróży po Polsce.

 Projekt „Świętokrzyskie – dobre sąsiedztwo dla Ukrainy”  jest realizowany w okresie od 1.10.2022 do 31.08.2023 r. Projekt realizuje Stowarzyszenie Integracja Europa Wschód. Jego celem jest objęcie wsparciem 400 uchodźców z Ukrainy, legalnie przebywających w województwie świętokrzyskim, którzy przybyli do Polski po 24.02.2022 r. w związku z prowadzonymi działaniami wojennymi na terytorium tego kraju. 

Realizowane działania to między innymi bezpłatne tłumaczenia, wsparcie psychologiczne i kursy integracyjne, kursy języka ukraińskiego dla Polaków, szkolenia dla personelu pracującego z obywatelami Ukrainy, kolonie dla dzieci z Ukrainy, wsparcie materialne - paczki edukacyjne dla dzieci z Ukrainy, edukacja i wolontariat, zajęcia wyrównawcze.

Całkowita wartość projektu to 1 332 240,00 zł (wkład FAMI 999 180,00 złotych, w tym wkład  z budżetu państwa w kwocie: 333 060,00 złotych).

© 2018 Super-Polska.pl stat4u