Przekazanie samochodów dla Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

Autor: Lubelski UW 2023-01-01 10:07:35

Lubelski Urząd Wojewódzki przekazał dwa samochody dla Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Caritas jako jedyna złożyła wniosek o darowiznę obydwu pojazdów. Pojazdy służyły Państwowej Straży Rybackiej w Lublinie, a teraz będą przeznaczone do pomocy osobom potrzebującym na Ukrainie.

Oficjalne przekazanie pojazdów odbyło się przed Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Lublinie. Uczestniczyli w nim wojewoda lubelski Lech Sprawka, dyrektor generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Agata Grula, dyrektor Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej ks. Marcin Jakubiak i komendant wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej w Lublinie Marcin Montusiewicz.
 
Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej angażuje się w pomoc Ukrainie od dnia wybuchu wojny. Pomoc ta jest systematycznie kontynuowana. Szacowana wielkość wsparcia finansowego dla Ukrainy ze środków zewnętrznych pozyskanych przez Caritas wynosi ponad 8,5 mln zł. Do tej pory wysłała na Ukrainę łącznie ponad 550 busów i tirów, które zawiozły pomoc humanitarną.
 
Na pomoc dla walczącej Ukrainy świadczoną przez Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej składają się m.in. zbiórki żywności, odzieży, środków higieny osobistej, chemii gospodarczej, zbiórki finansowe, pozyskiwanie darczyńców, pomoc duchowa, pomoc uchodźcom przebywającym i zamieszkałych na terenie diecezji, wsparcie w zakresie zakwaterowania, współpraca z parafiami, organizacjami pozarządowymi i jednostkami samorządu terytorialnego, gdzie organizowane są miejsca noclegowe.
 
Wojewoda Lech Sprawka podziękował Caritas za dotychczasowe wsparcie i pomoc zaznaczając, że jest to jedna z najaktywniejszych organizacji pozarządowych, realizujących zadania z zakresu pomocy na terenie Ukrainy i uchodźcom przebywających na terenie Polski.
 
***
 
Pod koniec każdego roku dokonywana jest analiza wykorzystania środków transportu w obrębie Urzędu Wojewódzkiego i służb mu podległych. W tym roku zaistniała możliwość przekazania w formie darowizny dwóch samochodów używanych przez Państwową Straż Rybacką w Lublinie. 18 listopada 2022 r. Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie ogłosił możliwość przekazania samochodów w formie darowizny. 22 listopada 2022 r. Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej jako jedyna składa wniosek o darowiznę obydwu pojazdów. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u