Dąbrowice, Jeżów, Ujazd i Rozprza odzyskują prawa miejskie!

Autor: Łódzki UW 2023-01-03 09:41:00

Znakomite wiadomości w Nowym Roku. Od 1 stycznia 2023 r. na mapie Polski pojawiło się 15 nowych miast. Wśród nich 4 leżą w województwie łódzkim:

  • Jeżów – w latach 1334-1870 był miastem zakonu benedyktynów, aż do czasu likwidacji zakonu przez Prusy. Pierwsze wzmianki o Jeżowie pochodzą już z 1138 r. Najważniejszym zabytkiem jest zespół klasztorny benedyktynów z zabudowaniami z XVI-XX w. oraz kościołem klasztornym pw. św. Andrzeja, którego początki sięgają XII w.;
  • Dąbrowice – pierwotnie miejscowość uzyskała lokację przed 1455 r. Została zdegradowana w 1870 r. przez carat w związku z powstaniem styczniowym. W miejscowości znajduje się m.in. Stary Rynek otoczony zabudową drewnianą z II poł. XIX w. oraz neorenesansowy ratusz miejski z I połowy XIX w.
  • Rozprza – w 2015 r. obchodziła 950-lecie istnienia. Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi już z 1065 r. z dokumentu wystawionego przez księcia Bolesława Szczodrego. Do zabytków można zaliczyć m.in. XVIII w. kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Na terenie gminy znajdują się również bunkry z II Wojny Światowej.
  • Ujazd – był miastem w latach 1428-1870. Pierwsze źródła mówiące o miejscowości jako włości rycerskiej pochodzą z 1283 r. Przywilej lokacyjny miasta wydał król Władysław Jagiełło. W Ujeździe znajduje się pałac Ostrowskiego z 14 ha parkiem z 1812 r.

Wszystkie cztery miejscowości, które odzyskają prawa miejskie, utraciły je po powstaniu styczniowym, w wyniku carskich represji.

Ujazd utracił prawa miejskie na skutek carskiego ukazu, który był karą za to, że jego mieszkańcy walczyli w Powstaniu Styczniowym. Pomagali powstańcom i angażowali się w działalność patriotyczną. Ta decyzja sprawiła, że odebrano różnego rodzaju przywileje, które sprzyjały rozwojowi miasta

- podkreślił wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński. 

Poseł na Sejm RP Robert Telus zaznaczył, że jest to symboliczny moment przywrócenia sprawiedliwości społecznej i historycznej.

Poparta przez władze samorządowe i wojewodę obecna zmiana statusu gmin w naszym regionie została również skonsultowana z mieszkańcami.

Podczas konsultacji pomysł odzyskania praw miejskich przez Ujazd poparło ponad 90 procent mieszkańców biorących udział w referendum, a więc nie odczuwamy żadnych obaw. Dla mieszkańców ta zmiana to w zasadzie same korzyści i żadnych kosztów. 

- powiedział burmistrz Ujazdu Artur Pawlak.

Rząd ma nadzieję, że nowe miasta powinny przyciągać nowych inwestorów, przedsiębiorców i tworzyć w ten sposób nowe miejsca pracy. 

Gratulujemy! 

© 2018 Super-Polska.pl stat4u