Statystyczne podsumowanie interwencji strażaków w 2022 roku

Autor: MSWiA 2023-01-04 09:16:59

W 2022 roku strażacy odnotowali ponad 608 tysięcy interwencji, co jest największą liczbą zdarzeń notowaną w 30-letniej historii Państwowej Straży Pożarnej. Jest to o 29 102 interwencje więcej niż w 2021 roku. Ponadto, strażacy interweniowali o 21% częściej niż pięć lat temu kiedy odnotowano 502 055 zdarzeń oraz o 36% więcej razy niż w 2016 roku kiedy miały miejsce 447 003 zdarzenia.

Ubiegły rok to 135 968 pożarów, 424 956 miejscowe zagrożenia oraz 47 895 fałszywych alarmów. Przez cały 2022 rok powstało 32 320 pożarów w obiektach mieszkalnych, niestety 387 osób straciło życie a 2338 odniosło obrażenia. Ponadto, w związku z emisją tlenku węgla, strażacy odnotowali 4686 interwencji, w których 68 osób uległo śmiertelnemu zatruciu czadem, a 1224 uległy podtruciu. Od rozpoczęcia sezonu grzewczego w październiku 2022 roku strażacy interweniowali 1298 razy w związku z emisją czadu. W wyniku zatrucia tlenkiem węgla 34 osoby straciły życie, a 429 odniosło obrażenia. 

W grupie pożarów najczęściej dochodziło do pożarów traw 53 604, w tym pożary upraw 31 943 oraz pożary traw na terenach nierolniczych 21 661. Ponadto, na terenie kraju powstało 6 457 pożarów lasów.

W minionym roku strażacy najczęściej interweniowali przy usuwaniu skutków sił natury, w tym silnego wiatru 125 363, opadów deszczu 14 842, opadów śniegu 12 114 i przyborów wód w rzekach 3 966. Ponadto, odnotowano 58 700 wypadków drogowych oraz 42 335 działań o charakterze medycznym.

Ponadto strażacy podejmowali interwencje związane z uszkodzeniami budynków 18 333, ratownictwem chemicznym 8 170 i ekologicznym 1 412 oraz na akwenach 7 254. 

Najwięcej interwencji odnotowano na terenie województw: mazowieckiego 90 615, śląskiego 73 499, wielkopolskiego 53 695, małopolskiego 46 498 oraz dolnośląskiego 45 640.

 

Opracowanie i grafika: Wydział Prasowy KG PSP,

Zdjęcie wykorzystane do grafiki: asp. Kamil Pałka – Komenda Miejska PSP w Radomiu.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u