Minister Edukacji i Nauki z wizytą w Politechnice Gdańskiej

Autor: Pomorski UW 2023-01-09 10:08:15

Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki, odwiedził dziś Politechnikę Gdańską. Szefowi resortu towarzyszył Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich. Podczas wystąpienia minister wręczył dyplom uznania z medalem na ręce Rektora Politechniki Gdańskiej, prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Wilde.

Uczelnia otrzymała dofinansowanie, które zostanie przekazane na Centrum Technologii Bezpieczeństwa i Obronności, które szef resortu dzisiaj wizytował:

• 70 000 000 zł - obligacje na podwyższenie kapitału zasadniczego przekazane na polecenie Prezesa Rady Ministrów,
• 6 405 739, 98 zł – na zadania:

- projekt „Wspieranie procesów konsolidacji uczelni”. Przygotowanie Uczelni Fahrenheita do utworzenia federacji - 3 478 108, 12 zł,
- program „Doktorat wdrożeniowy” VI edycja - 1 512 507, 55 zł,
- realizacja zadania „Wzrost mocy obliczeniowej OPI PIB wraz z poprawą dostępu użytkowników do systemów teleinformatycznych prowadzonych dla MNiSW” - 850 927, 66 zł,
- program „Doskonała nauka” - 307 500 zł,
- projekt „Najlepsi z najlepszych! 4.0”. „SimLE SimBa: Start eksperymentalnych rakiet sondujących z ładunkiem naukowym na międzynarodowych konkursach konstruktorskich” - 256 696, 65 zł.

Minister odwiedził również CK STOS PG.

CK STOS PG (Smart and Transdisciplinary knOwledge Services) będzie nową siedzibą Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej PG, a zarazem inteligentnym obiektem wyposażonym w najnowszej generacji infrastrukturę techniczną i sieciową, pozwalającą wykonywać skomplikowane symulacje oraz przetwarzać i archiwizować ogromne zbiory danych).

CK STOS stworzy warunki do realizacji projektów badawczych dla społeczności akademickiej na Pomorzu, a także wspomoże firmy i otoczenie społeczno-gospodarcze przy realizacji dużych przedsięwzięć biznesowych. Będzie wykorzystywane w badaniach naukowych z zakresu m.in. fizyki, chemii, astronomii, biotechnologii, czy medycyny, a także do badań wdrożeniowych służących komercjalizacji nauki.
Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Wartość projektu wynosi 155 736 786,65 PLN.

 

© 2018 Super-Polska.pl stat4u