Zostań wolontariuszem akcji społeczno-edukacyjnej Żonkile

Autor: UM Warszawa 2023-01-14 10:33:04

19 kwietnia 2023 r. przypada 80. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim – największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN organizuje po raz jedenasty akcję społeczno-edukacyjną Żonkile. Z inicjatywy prezydenta Rafała Trzaskowskiego akcja w tym roku będzie prowadzona na całym świecie.

Akcja żonkile w Polsce i na świecie

W tym roku żonkile będą wręczane w Polsce po raz pierwszy także poza Warszawą, akcja odbędzie się w Łodzi, Krakowie, Wrocławiu, Białymstoku i Lublinie. W każdym z tych miast Muzeum POLIN nawiązało współpracę z instytucjami, przy wsparciu których zrekrutuje i przygotuje wolontariuszy do rozdawania żonkili 19 kwietnia.

Z kolei z inicjatywy prezydenta m.st. Warszawy Rafała Trzaskowskiego Muzeum POLIN wyprodukuje 150 tysięcy dodatkowych (poza wcześniej planowanymi 450 tysiącami) papierowych kwiatów. Trafią one do gmin i organizacji żydowskich na całym świecie. Inicjatywę wsparł Ronald S. Lauder, przewodniczący Światowego Kongresu Żydów, który będzie jednocześnie partnerem tych działań.

Jak zostać wolontariuszem? 

Nabór wolontariuszy do akcji trwa do 13 lutego br. Wolontariat poprzedzony będzie warsztatami komunikacyjnymi, wykładami i spacerami edukacyjnymi dotyczącymi historii polskich Żydów oraz wojennej historii Warszawy.  Muzeum zapewnia porozumienie wolontariackie i zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo.

Aby zgłosić się do akcji, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie polin.pl i wskazać w nim dogodną datę spotkania informacyjnego (na zoom), podczas którego pracownicy muzeum opowiedzą o szczegółach wolontariatu. Zgłoszenia można przesyłać do 13 lutego 2023 r. 

Dlaczego żonkile?

Jednym z ocalałych z getta był Marek Edelman, ostatni dowódca ŻOB. 19 kwietnia, w rocznicę powstania, składał bukiet żółtych kwiatów pod Pomnikiem Bohaterów Getta na Muranowie. Żonkil stał się symbolem szacunku i pamięci o powstaniu. Organizowana przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN akcja ma na celu rozpowszechnianie tego symbolu oraz szerzenie wiedzy na temat samego powstania.

Obchody 80. rocznicy powstania w getcie warszawskim

W tym roku akcja Żonkile odbywa się w ramach całorocznego programu Muzeum POLIN „Nie bądź obojętny. 80. rocznica powstania w getcie warszawskim”. Jego kluczowym elementem będzie kwietniowe otwarcie wystawy czasowej „Wokół nas morze ognia. Losy żydowskich cywilów podczas powstania w getcie warszawskim”, której kuratorkami są prof. Barbara Engelking i Zuzanna Schnepf-Kołacz.

Pełny program rocznych obchodów „Nie bądź obojętny. 80. rocznica powstania w getcie warszawskim” zostanie opublikowany na stronach internetowych Muzeum POLIN 18 stycznia 2023 r.

Powstanie w getcie warszawskim
W 1940 r. Niemcy ogrodzili murem część centrum Warszawy i stłoczyli tam prawie pół miliona Żydów ze stolicy i okolic. Uwięzieni w getcie, umierali wskutek głodu, chorób, niewolniczej pracy i ginęli w egzekucjach. Latem 1942 r. została zorganizowana Wielka Akcja likwidacyjna. Niemcy wywieźli z getta do ośrodka zagłady w Treblince blisko 300 tysięcy Żydów. Wśród tych, którzy pozostali, narodziła się idea zbrojnego oporu. 19 kwietnia 1943 r. dwa tysiące Niemców wkroczyło do getta, by je ostatecznie zlikwidować. Przeciwstawiło się im kilkuset młodych ludzi z konspiracyjnych – Żydowskiej Organizacji Bojowej (ŻOB) i Żydowskiego Związku Wojskowego (ŻZW). Powstańcy, pod dowództwem Mordechaja Anielewicza, byli wycieńczeni i słabo uzbrojeni. Wielu wiedziało, że nie mają szans, ale wolało zginąć w walce, by ocalić swoją godność.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u