Na straży pokoju

Autor: Małopolski UW 2023-01-16 09:18:45

Inauguracja dyżuru Dowództwa Operacji Unii Europejskiej państw Grupy Wyszehradzkiej i Grupy Bojowej Unii Europejskiej 2023-1

Grupy Bojowe Unii Europejskiej powstały z myślą o misjach humanitarnych, prewencyjnych oraz stabilizacyjnych, w tym utrzymaniu pokoju. W przypadku podjęcia decyzji o interwencji będą musiały osiągnąć gotowość do działania w ciągu maksymalnie 10 dni. Powinny być zdolne do samodzielnej aktywności przez 30 dni z możliwością przedłużenia tego terminu do 120 dni. W razie potrzeby ich żołnierze mogą zostać przerzuceni w rejon kryzysu na odległość nawet 6 tys. km od Brukseli.  

Do uczestników uroczystej inauguracji dyżuru Dowództwa Operacji Unii Europejskiej państw Grupy Wyszehradzkiej (EU OHQ BG V4 2023/I) i Grupy Bojowej Unii Europejskiej 2023-1 (EU BG V4), która odbyła się w Centrum Operacji Lądowych - Dowództwie Komponentu Lądowego (COLąd-DKL) w Krakowie, list skierował wojewoda małopolski Łukasz Kmita. W wydarzeniu udział wziął II wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński. 

Silna armia gwarantem bezpieczeństwa 

– Silna armia jest pierwszorzędnym gwarantem naszego bezpieczeństwa. To przekonanie zdaje się znajdować potwierdzenie szczególnie teraz, w tych okolicznościach, przed którymi stawia nas rzeczywistość za naszą wschodnią granicą. Wobec wyzwań związanych z wojną, która dotknęła Ukrainę, trzeba podjąć zintensyfikowane i skoordynowane działania na rzecz zabezpieczenia naszych społeczności. Szczególnym wyrazem tej troski jest koordynacja działań w ramach Dowództwa Operacji Unii Europejskiej na potrzeby Grupy Bojowej Państw Grupy Wyszehradzkiej. Nie sposób nie wspomnieć w tym miejscu, o dużej roli Polski, która w tym związku taktycznym jest państwem ramowym. Tym większe znaczenie ma fakt, że trzon tej Grupy Bojowej stanowi 6. Brygada Powietrznodesantowa im. gen. bryg. Stanisława Sosabowskiego – napisał wojewoda Łukasz Kmita. 

Pół roku odpowiedzialnej służby

– Jestem przekonany, że podobnie jak w przypadku poprzednich dyżurów w 2016 i 2019 roku, tak również teraz nasze jednostki wykażą się oddaniem i zaangażowaniem w wykonywaniu powierzonych im zadań. Przed nami pół roku odpowiedzialnej służby w ramach struktur Unii Europejskiej, która po raz kolejny pozwoli pokazać potencjał polskiej armii, rzetelne wywiązywanie się ze wspólnotowych zobowiązań i przywiązanie do wartości sojuszniczych. Tego nam teraz wszystkim szczególnie potrzeba – dodał wojewoda Łukasz Kmita. 

OHQ BG V4 2023/I, dowodzone przez gen. dyw. Stanisława Czosnka, utworzone zostało na bazie krakowskiego Centrum do kierowania operacjami militarnymi Unii Europejskiej. Jego gotowość planowana jest na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku.

Międzynarodowa współpraca, jeden cel 

Obsada Dowództwa Operacji Unii Europejskiej państw Grupy Wyszehradzkiej (OHQ BG V4 2023/I) została stworzona na bazie COLąd – DKL, Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych i Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Międzynarodowa struktura uzupełniana jest przez Węgry, Czechy i Słowację oraz Litwę i Chorwację. Trzon Grupy Bojowej UE stanowi 6 Brygada Powietrznodesantowa. Polska jest państwem ramowym, a obsadę operacyjną uzupełniają żołnierze z państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Litwy, Łotwy i Chorwacji.

Więcej: https://colad-dkl.wp.mil.pl/

© 2018 Super-Polska.pl stat4u