Rada Studentów Lublina włącza się w obchody Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023

Autor: UM Lublin 2023-01-27 09:19:50

Członkowie Rady Studentów Lublina, powołanej przez Prezydenta Miasta Lublin w 2021 r., będą współtworzyć działania w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023. Podczas dzisiejszego (26 stycznia) posiedzenia Rady jej nowi członkowie z ramienia uczelni i organizacji studenckich otrzymali oficjalne nominacje

Dzięki funkcjonowaniu Rady, studenci mają jeszcze większą możliwość promowania aktywności młodych ludzi na różnych polach: akademickich, kulturalnych, społecznych i integracyjnych. Cieszę się, że wspólnie ze studentami oraz przede wszystkim dla nich będziemy realizować działania w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży. Witamy dziś w składzie Rady Studentów Lublina nowych członków, którzy będą wspierać samorząd w kreowaniu pozytywnego wizerunku miasta, jako dobrego miejsca do studiowania. To ważne, by młodzi mieszkańcy mieli wpływ na budowanie potencjału akademickiego Lublina – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji.

 

Podczas dzisiejszego spotkania nowi członkowie Rady mieli okazję wzajemnie się poznać i przestawić realizowane przez siebie działania. Dodatkowo, omówiono kwestie związane z zaangażowaniem członków Rady w działania w ramach obchodów Europejskiej Stolicy Młodzieży w 2023 r., w tym projekty studenckie dedykowane młodym.

 

Radę Studentów Lublina tworzy 26 członków. Swoich reprezentantów w Radzie mają trzy międzynarodowe organizacje studenckie działające w Lublinie: AIESEC, ELSA i IFMSA oraz dziewięć lubelskich uczelni wyższych: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Politechnika Lubelska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji, Lubelska Akademia WSEI, Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie oraz Akademia Nauk Społecznych i Medycznych w Lublinie - Akademia Nauk Stosowanych.


Rada Studentów Lublina jest organem opiniodawczo-doradczym Prezydenta w zakresie konsultowania spraw dotyczących środowiska akademickiego miasta, uprawnionym do przedstawiania propozycji inicjatyw w zakresie rozwoju akademickości Miasta. Zakres działania Rady obejmuje m.in. współdziałanie na rzecz współpracy lubelskich uczelni wyższych oraz umiędzynarodowienia uczelni, w tym również podejmowania działań służących integracji lubelskich studentów. Wśród zadań Rady znajduje się także kreowanie pozytywnego wizerunku Lublina, jako odpowiedniego miejsca do studiowania, w tym pomoc w pozyskiwaniu studentów polskich i zagranicznych, jak również wspieranie działalności społeczności studenckiej i doktoranckiej oraz stwarzanie warunków dla realizacji jej inicjatyw. Członkowie Rady w swoich zadaniach mają również opiniowanie dokumentów strategicznych w zakresie rozwoju akademickości Lublina.


Kontakt dla mediów: Wiktoria Herun, kierownik referatu wspierania akademickości w Wydziale Strategii i Przedsiębiorczości UM Lublin, tel.: 601 815 524

© 2018 Super-Polska.pl stat4u