Rusza przetarg na realizację S7 Czosnów – Kiełpin

Autor: Mazowiecki UW 2023-01-31 08:40:31

Szukamy wykonawcy, który dostosuje do parametrów trasy ekspresowej istniejącą dwujezdniową drogę krajową nr 7 pomiędzy Czosnowem a Kiełpinem pod Warszawą. Dziś do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało przekazane ogłoszenie o zamówieniu, rozpoczynające postępowanie przetargowe.

 Ruszają nowe przetargi, które wyłonią wykonawców kolejnych ważnych dróg. Konsekwentnie budujemy spójną sieć drogową w Polsce. Przyjęty w grudniu ub. r. nowy Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych oznacza zapewnienie finansowanie dla tego przedsięwzięcia. Te drogi szybkiego ruchu były wyczekiwane przez lata – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk

Droga ekspresowa S7 już w tym roku połączy Warszawę z szeroko rozumianymi przedmieściami Krakowa. Pora zatem na budowę tej drogi na północ od Warszawy. W 2022 r. oddaliśmy do ruchu odcinki od Płońska do granicy woj. warmińsko-mazurskiego. Dzisiaj rusza przetarg na odcinek od Czosnowa do Kiełpina – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Szanowni Państwo, cieszę się, że możemy dzisiaj podczas konferencji ogłosić przetarg na projekt i budowę trasy S7 na odcinku Czosnów – Kiełpin. Inwestycja ta zwiększy przepustowość tego odcinka, który jest tak bardzo przez wszystkich uczęszczany zarówno przez mieszkańców jak i osób podróżujących.  Zmodernizowana droga usprawni również przejazd w kierunku północnym, szczególnie w sezonie wakacyjnym – powiedział Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł.

Obowiązki kontraktowe

Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji, a następnie budowa ok. 9 km drogi ekspresowej S7. Nowa trasa będzie miała przekrój dwujezdniowy z trzema pasami ruchu. Wybudowane zostaną trzy węzły: Czosnów, Palmiry i Sadowa. Ponadto powstaną drogi równoległe do obsługi ruchu lokalnego, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Harmonogram

Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Termin składania ofert został wyznaczony na 29 marca 2023 r.

Planowane podpisanie umowy z wykonawcą (przy braku odwołań): lipiec 2023 r.

S7 na północ od stolicy

Przed Świętami Bożego Narodzenia zniknęły ostatnie ograniczenia w ruchu na nowym 71-kilometrowym odcinku S7 Napierki – Płońsk. To oznacza, że kierowcy mają do dyspozycji drogę ekspresową w pełnym zakresie na 275 km od węzła Gdańsk Południe do końca obwodnicy Płońska. 

Kolejne ok. 35 km S7 pomiędzy Płońskiem a Czosnowem jest w realizacji. Dla odcinka Płońsk - Załuski Wojewoda Mazowiecki prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Spodziewamy się ją uzyskać w marcu 2023 r. Na środkowym fragmencie, Załuski - Modlin, rozpoczęły się roboty przygotowawcze. Od września 2022 r. toczą się prace pomiędzy Modlinem a Czosnowem.

Szczegóły dotyczące zmian w organizacji ruchu jak i inne informacje dostępne są na stronie internetowej kontraktu S7 Płońsk – Czosnów.

Zgodnie z zapisami umów, zakończenie wszystkich prac na odcinku najbliżej Warszawy przewidziane jest z końcem 2023 r., natomiast na dwóch pozostałych w 2025 r. W procedowaniu są roszczenia wykonawców, w których oczekują wydłużenia czasu na ukończenie lub dodatkowych środków finansowych. Termin może zostać przesunięty w sytuacji, gdy wykonawcy uzasadnią, że w czasie realizacji nastąpiły okoliczności, na które nie mieli wpływu, a uniemożliwiły prowadzenie robót.

Dla odcinka S7 Kiełpin  Warszawa przygotowujemy dokumentację niezbędną do ogłoszenia przetargu na wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji ZRID.  Przypomnijmy, że w listopadzie 2021 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska rozpatrzył odwołania od decyzji środowiskowej dla budowy tego odcinka według wariantu II. Oznacza to, że ostateczna decyzja środowiskowa dała nam zielone światło do pozyskania finansowania na realizację inwestycji. Planujemy w I połowie br. ogłosić przetarg na wykonanie projektu budowlanego oraz uzyskanie niezbędnych decyzji.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u