SPOTKANIE NOWOROCZNE Z PRZEDSTAWICIELAMI SAMORZĄDÓW

Autor: Podkarpacki UW 2023-02-02 09:39:55

W Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego odbyło się tradycyjne spotkanie noworoczne współorganizowane przez wojewodę podkarpackiego Ewę Leniart, marszałka województwa podkarpackiego Władysława Ortyla oraz Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych.

Z przedstawicielami samorządów spotkali się podkarpaccy parlamentarzyści, reprezentanci duchowieństwa, służb mundurowych, administracji rządowej i samorządowej.

Uroczystość była okazją do podsumowania dotychczasowych działań oraz przekazania zgromadzonym noworocznych życzeń pomyślnej realizacji wszelkich zamierzeń.

– Za nami trudny rok, który był pewnego rodzaju sprawdzianem dla naszej wspólnoty – wspólnoty regionalnej, samorządowej, wspólnoty państwowej także. Kryzys, spowodowany trwająca na Ukrainie wojną, to wydarzenie bezprecedensowe. Napływ uchodźców przez podkarpackie przejścia graniczne  na dużą skale sprawił, że  musieliśmy się zmierzyć z ogromnym wyzwaniem. Poddani zastaliśmy próbie nie tylko w kontekście gościnności, zaradności, ale także zdolności logistycznych, które w przypadku administracji są szczególnie ważne. Dzięki wzajemnej współpracy byliśmy w stanie temu sprawdzianowi podołać, za co dziękuję. Wytrwałą pracą, solidarnością, umiejętnością współdziałania pokazaliśmy nie tylko w skali naszego kraju, ale całego świata, że Polska i Polacy potrafią zdać najtrudniejszy egzamin  – powiedziała wojewoda.

Ewa Leniart mówiła również o efektach współpracy w roku ubiegłym oraz kwestiach dotyczących dofinansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego, m. in. z Programu Inwestycji Strategicznych, który jest zbudowany wokół głównych założeń Polskiego Ładu i stanowi istotne wsparcie wielu obszarów gospodarki. Wojewoda odniosła się także m. in. do wsparcia w zakresie budowy dróg lokalnych i w ramach wielu programów społecznych.

Głos zabrał również marszałek województwa Władysław Orty, przewodniczący Zarządu Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych.

– Bardzo się cieszę, że możemy się spotkać tradycyjnie na noworocznym spotkaniu opłatkowym. Dziś będziemy rozmawiali nie tylko o przyszłości, ale także o dobrych praktykach, dzieląc się wiedzą. Spotkania jak te, to możliwość do rozmów i wymiany doświadczeń pamiętając, że jesteśmy wspólnotą dążącą do jednego celu – mówił marszałek Władysław Ortyl.

W imieniu podkarpackich parlamentarzystów wypowiedział  się poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec.

– W imieniu swoim oraz wszystkich Parlamentarzystów z Podkarpacia chciałbym podziękować za współpracę od pierwszego dnia ataku Rosji na Ukrainę, a także za Waszą sprawną i ciężką pracę w 2022 roku. Doceniamy Wasze starania i podejmowane inicjatywy. Na zakończenie chciałbym wszystkim życzyć wszystkiego dobrego, pokoju oraz zdrowia na nowy 2023 rok.

Całość uświetniły występy artystyczne uczniów podkarpackich szkół muzycznych, laureatów wielu konkursów i stypendystów programu „Nie zagubić talentu”, finansowanego z budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego. Zgromadzeni mieli również okazję wysłuchać wykładu dr. Pawła Kaczmarczyka nt. „Edukacja włączająca sposobem na integrację społeczną w gminach”.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u