Jakie prawa ucznia? Debata w Warszawie

Autor: UM Warszawa 2023-02-10 09:09:43

Szkolna WYprawa” to hasło pierwszego spotkania przedstawicieli stołecznego środowiska oświatowego na temat praw ucznia. W środowej debacie w Pałacu Kultury i Nauki wzięli udział uczniowie i nauczyciele oraz przedstawiciele środowisk społecznych. Spotkanie zorganizował Damian Jaworek, Warszawski Rzecznik Praw Uczniowskich. 

 Bardzo się cieszę, że w wyniku decyzji prezydenta Rafała Trzaskowskiego, Warszawa wybrała rzecznika praw uczniowskich. Wyzywania, z jakimi mierzy się edukacja pokazują, że była to słuszna decyzja. Ponieważ dzisiejsze spotkanie jest poświęcone prawom uczniowskim, to bardzo się cieszę, że biorą w nim przedstawiciele uczniów, nauczycieli, dyrektorów i rad rodziców. Jestem przekonana, że dyskusja na ten temat powinna się odbywać z szerokim udziałem każdej z zainteresowanych stron. Pozwoli to na wspólne tworzenie propozycji rozwiązań w tej dziedzinie – podkreśliła Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy podczas otwarcia konferencji.

- Zależy nam aby funkcja rzecznika nie była w opozycji do nauczycieli albo dyrekcji. Chcemy żeby rzecznik pracował w poszanowaniu zasad demokracji i praw uczniowskich dla całej społeczności szkolnej – mówiła Dorota Łoboda, przewodnicząca Komisji Edukacji Rady m.st. Warszawy.

Głos społeczności szkolnych jest dla mnie niezwykle ważny, stąd pomysł na organizowanie cyklicznych debat, gdzie każda ze stron może przedstawić swoje stanowisko. Liczę na to, że 1. „Szkolna Wyprawa” otworzy szerszą dyskusję o tworzeniu przyjaznej i otwartej szkoły, a wspólne spotkania przyczynią się do poprawy dialogu o sytuacji dzieci i młodzieży w szkołach, ale także ułatwią pracę i nauczycieli, i dyrektorów – powiedział Damian Jaworek, Warszawski Rzecznik Praw Uczniowskich.

W wydarzeniu wzięli także udział przedstawiciele organizacji i ruchów społecznych (Fundacja „Szkołą z Klasą”, ruch „Wolna Szkoła”), Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy oraz środowiska prawniczego, w tym: Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Okręgowej Izby Adwokackiej i Izby Radców Prawnych, oraz Rzecznik Praw Ucznia w Białymstoku.

Podczas debaty uczestnicy dyskutowali na temat kluczowych kwestii dotyczących praw uczniowskich. Odbyły się również rozmowy w grupach tematycznych podczas, które poświęcone były poniższym zagadnieniom:

  • Prawa uczniowskie jako podstawowe prawa człowieka w szkole; 
  • Prawa uczniowskie w zakresie oceniania; 
  • Korzystanie z praw uczniowskich – ścieżki postępowania w sytuacjach konfliktu i naruszeń praw; 
  • Wybory uczniów do Samorządu Uczniowskiego i funkcjonowanie rzecznika praw ucznia w szkole; 
  • Szkolna partycypacja – działania i wpływ uczniów na sprawy szkoły.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u