Uroczystość upamiętnienia 83. rocznicy Pierwszej Masowej Zsyłki Polaków na Sybir

Autor: Wielkopolski UW 2023-02-11 09:59:23

10 lutego 1940 roku rozpoczęła się pierwsza masowa zsyłka Polaków na Sybir przeprowadzona przez NKWD. By uczcić pamięć setek tysięcy ofiar sowieckiego terroru mieszkańcy Wielkopolski, przedstawiciele władz i delegacje organizacji kombatanckich oraz szkół wzięli dziś udział w uroczystościach upamiętniających tę bolesną rocznicę. Ministra – członka Rady Ministrów, sekretarza Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych Zbigniewa Hoffmanna reprezentował Michał Zieliński – wojewoda wielkopolski.

Była to jedna z wielu przemyślany i planowo przeprowadzanych zbrodni ZSRR na narodzie polskim. Władze Związku Radzieckiego traktowały deportację jako element walki politycznej, oraz jako metodę eksterminacji polskich elit i możliwość uzyskania bezpłatnej siły roboczej. W tym roku przypada 83. rocznica tego jednego z bolesnych zdarzeń w historii Polski, oznaczającego cierpienie, prześladowania, niewolę  i śmierć obywateli narodu polskiego.

Spotkanie rozpoczęła msza święta w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela w Poznaniu w intencji Polskich Zesłańców Sybiru. Następnie uczestnicy wydarzenia wspólnie udali się pod pomnik Ofiar Katynia i Sybiru, by złożyć kwiaty i oddać pamięć zamordowanym i represjonowanym.

- Ta wielka tragedia polskiego narodu – symbolicznie nazwana Golgotą Wschodu – targanego wówczas przez niszczycielską wojnę i okupowanego dwiema zbrodniczymi ideologiami – odcisnęła trwałe piętno w naszej zbiorowej pamięci. Znając i rozumiejąc naszą historię, musimy podjąć wspólny wysiłek, by ona nigdy się nie powtórzyła - podkreślił w swoim przemówieniu wojewoda Michał Zieliński.

W głąb Związku Sowieckiego wywieziono ok. 140 tys. obywateli polskich, głównie rodziny wojskowych, urzędników, pracowników służby leśnej i kolei. Wielu z nich nie dotarło do końca wędrówki umierając w drodze. Na tych, którym się udało, czekała katorżnicza praca, głód, choroby.  

© 2018 Super-Polska.pl stat4u