Drugi dzień Światowego Kongresu Kopernikańskiego

Autor: Pomorski UW 2023-02-21 09:04:50

W Toruniu trwa Światowy Kongres Kopernikański. Spotkanie naukowców z całego świata połączone z inauguracją Akademii Kopernikańskiej i wręczeniem Nagród Kopernikańskich zorganizowano w 550 rocznicę urodzin genialnego astronoma. W drugim dniu święta nauki - udział bierze Premier RP Mateusz Morawiecki i Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich.

Paradoks odkrycia Kopernika polega na tym, że wiedza, która pomogła mu dokonać tak wielkiego odkrycia przyniosła też świadomość, że świat nie kręci się wokół człowieka. Im więcej wiemy, tym bardziej uświadamiamy sobie jak mali jesteśmy wobec wszechświata (…) Nawet najlepsza technologia nie uchroni nas przed chorymi ambicjami tyranów, co widzimy dziś na przykładzie inwazji Rosji na Ukrainę. Postępy wiedzy w XXI wieku będą równolegle pomagały nam w rozwoju i czyniły nas bardziej pokornymi wobec świata - powiedział Prezes Rady Ministrów podczas spotkania z uczestnikami Światowego Kongresu Kopernikańskiego.

Światowy Kongres Kopernikański - kliknij

Po lutowym święcie obrady ŚKK odbywać się będą kolejno w Krakowie (24-26 maja), Olsztynie (21-24 czerwca), by we wrześniu powrócić do Torunia (11-15 września). W Krakowie spotkają się ekonomiści, filozofowie oraz badacze historii tych dyscyplin. W programie znajdą się sekcja filozoficzna "Dziedzictwo kopernikańskie" oraz sekcja ekonomiczna " Wokół pieniądza", której celem jest przypomnienie traktatu Mikołaja Kopernika "Monetae cudendae ratio", poświęconego wartości pieniądza oraz reformie monetarnej.

W części olsztyńskiej kongresu obrady skupią się na biografii astronoma, a także muzeach mu poświęconych. Zaplanowano sekcję biograficzną "Mikołaj Kopernik - życie i działalność", która przybliży m.in. edukację i młodość astronoma oraz jego działalność publiczną, a także sekcję muzealno-konserwatorską poświęconą problemom związanym z badaniem, inwentaryzacją oraz utrzymaniem obiektów zabytkowych, które bezpośrednio związane są z postacią Mikołaja Kopernika.
We wrześniowej odsłonie Kongresu, kiedy obrady wrócą do Torunia, wezmą udział historycy, kulturoznawcy, literaturoznawcy, historycy sztuki, astronomowie i historycy astronomii oraz przedstawiciele nauk medycznych. Ponadto zorganizowane zostaną wydarzenia skierowane do nauczycieli, edukatorów, młodzieży oraz społeczności lokalnej. W tej części zaplanowano aż sześć sekcji: astronomiczną, kulturoznawczą, historii medycyny, lekarską, nauczycielską, młodzieżową.

W czasie trwania Światowego Kongresu Kopernikańskiego odbędzie się 41. Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego w 100-lecie jego istnienia.

Akademia Kopernikańska - kliknij

© 2018 Super-Polska.pl stat4u