Lublin pomaga Ukrainie – rok od wybuchu wojny

Autor: UM Lublin 2023-02-24 09:19:29

Lublin stał się jednym z głównych miast, w którym obywatele Ukrainy znaleźli schronienie uciekając przed wojną. W 2022 r. ponad 2 mln uchodźców i uchodźczyń zatrzymało się w Lublinie przejazdem. Niezwłocznie po wybuchu wojny powstał Lubelski Społeczny Komitet Pomocy Ukrainie, w którego prace zaangażowało się kilka tysięcy osób, w tym ok. 2 tys. wolontariuszy, 460 tłumaczy, pracownicy Urzędu Miasta, miejskich instytucji kultury i organizacji pozarządowych.

Organizatorami LSKPU są: Stowarzyszenie Homo Faber, Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza i Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa we współpracy z Miastem Lublin. Komitet zajmuje się udzielaniem pomocy i informacji osobom z Ukrainy oraz koordynacją pracy organizacji pomocowych i wolontariuszy. Za swoją działalność otrzymał nagrodę im. Janiny Paradowskiej i Jerzego Zimowskiego. Kolejnym etapem współpracy Miasta z organizacjami pozarządowym i przedłużeniem działalności Komitetu stał się „Baobab” – nowa przestrzeń służąca integracji, miejsce wymiany doświadczeń, realizacji projektów, rozmów oraz wspólnych spotkań migrantów, uchodźców i mieszkańców Lublina.

 

Skala dramatu osób uciekających przed wojną zrodziła ogromną międzyludzką solidarność. W rok po wybuchu wojny możemy śmiało powiedzieć, że wspólnie z organizacjami pozarządowymi wypracowaliśmy wyjątkowy w skali kraju model współpracy, który stał się wzorem społeczeństwa obywatelskiego, odpowiedzialnego i wspierającego. Dziękuję za zaangażowanie wszystkim służbom, wolontariuszom, organizacjom, darczyńcom, instytucjom, przedsiębiorcom i partnerom naszego Miasta, a przede wszystkim mieszkankom i mieszkańcom Lublina, którzy okazali niesamowitą, bezinteresowną pomoc obywatelom Ukrainy – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

 

W kulminacyjnym momencie na terenie miasta funkcjonowało 16 interwencyjnych punktów noclegowych dla obywateli Ukrainy, które oferowały ponad 2 tys. miejsc. Aktualnie działają w 6 lokalizacjach Lublina. Do tej pory w punktach udzielono ponad 300 tys. noclegów i wydano blisko 355 tys. posiłków. 


 

Szczegółowe informacje dotyczące działań Miasta Lublin na rzecz Ukrainy i jej obywateli przesyłam w załączniku

© 2018 Super-Polska.pl stat4u