Nowe miejsce integracji w Lublinie

Autor: UM Lublin 2023-03-01 08:33:18

Przy Krakowskim Przedmieściu 39b rozpoczął działalność „baobab”, czyli przestrzeń służąca wymianie doświadczeń, realizacji projektów oraz spotkań migrantek i migrantów, uchodźczyń i uchodźców, mieszkanek i mieszkańców Lublina. Tym samym Miasto Lublin i Stowarzyszenie Homo Faber w koalicji z organizacjami pozarządowymi zacieśniają współpracę na rzecz integracji wszystkich mieszkańców. Nowa przestrzeń powstała dzięki zaangażowaniu międzynarodowych partnerów: DRC, UNHCR, IKEA, Strabag.

Baobab” wyrasta z wieloletnich doświadczeń współpracy Miasta Lublin z organizacjami pozarządowymi. Ostatni rok, szczególnie wspólne zaangażowanie w ramach Lubelskiego Społecznego Komitetu Pomocy Ukrainie, okazał się kluczowy dla wytyczania skutecznych form działania na rzecz integracji i wsparcia nowych mieszkańców i mieszkanek Lublina. Wierzę, że „baobab” będzie miejscem skutecznego wsparcia dla potrzebujących, a także symbolem otwartości Lublina – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.


 

„Baobab” powstał dzięki zaangażowaniu wielu podmiotów społecznych, organizacji międzynarodowych oraz firm funkcjonujących w Lublinie. Podstawą jego działania jest doświadczenie wyniesione z kilkunastoletniej pracy Stowarzyszenia Homo Faber w obszarze włączania, aktywizowania i integracji społecznej migrantów, uchodźców, Polek i Polaków. „Baobab” to też suma wszystkich działań Lubelskiego Społecznego Komitetu Pomocy Ukrainie, który w pierwszych miesiącach wojny objął działaniami kilkanaście obszarów pomocowych. Rozmowy na temat utworzenia „baobabu” prowadzone były od marca 2022 r. Nowe miejsce integracji prowadzone jest przez Stowarzyszenie Homo Faber we współpracy z szeroką koalicją organizacji pozarządowych, w skład której wchodzą: Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa, Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza, Organizacja Młodzieży Ukraińskiej „Płast”.


 

– „Baobab” to miejsce spotkań i budowania więzi między nowymi i starymi mieszkańcami miasta. Do tworzenia oferty społecznej, kulturalnej, integracyjnej i włączającej zapraszane są inicjatywy organizacji i grup nieformalnych, także organizacji migranckich i mniejszościowych. Myśląc o integracji jako dwustronnym procesie, część działań kierujemy do społeczeństwa przyjmującego, czyli mieszkanek i mieszkańców Lublina – mówi Anna Dąbrowska, Prezeska Stowarzyszenia Homo Faber.


 

Pomoc udzielana w „baobabie” oferowana jest przez międzynarodowy, międzysektorowy zespół pracowników organizacji pozarządowych doświadczonych w pracy na rzecz społeczności migranckich, pomocy humanitarnej i praw człowieka oraz miejskich urzędników zajmujących się partycypacją społeczną, współpracą z organizacjami pozarządowymi, polityką integracji cudzoziemców i równym traktowaniem.
 

 

-- 
 

© 2018 Super-Polska.pl stat4u