Gdzie budować elektrownie wiatrowe? - aplikacja studentki UMCS

Autor: mat prasowe UMCS 2023-03-01 08:44:34

W kontekście toczących się dyskusji dot. lokalizacji turbin wiatrowych w Polsce, warto zapoznać się z ilustrującym ten problem projektem aplikacji „Gdzie budować elektrownie wiatrowe?”, przygotowanym przez Barbarę Czausz, studentkę Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie, reprezentantkę Studenckiego Koła Naukowego Geoinformatyków ”GeoIT”, działającego na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Pomysłodawcą stworzenia aplikacji jest dr hab. Leszek Gawrysiak – opiekun merytoryczny SKNG ”GeoIT”. Aplikacja „Gdzie budować elektrownie wiatrowe?” ma charakter poglądowy. Jej celem jest przedstawienie potencjalnych lokalizacji dostępnych pod budowę elektrowni wiatrowych w Polsce, usytuowanych w odległości powyżej 500 m, 700 m oraz 1000 m od zabudowań. Przedstawione w projekcie obszary obejmują też odpowiednie odległości od istniejących już wiatraków (dziesięciokrotność wysokości turbin wiatrowych), obszarów chronionych, tzn.: parków narodowych, krajobrazowych, rezerwatów przyrody, użytków ekologicznych, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, specjalnych terenów ochrony, obszarów chronionego krajobrazu oraz specjalnej ochrony (1000 m), lasów (150 m), rzek i jezior (100 m), a także linii elektroenergetycznych wysokiego i najwyższego napięcia (100 m).

 

Analiza została wykonana na podstawie referencyjnych danych wektorowych z Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) oraz bazy danych o pokryciu terenu Corine Land Cover. Wykorzystano oprogramowanie geoinformacyjne QGIS oraz ArcGIS Pro, w których użyto m.in. narzędzia do tworzenia stref buforowych wokół obiektów na podstawie podanej odległości czy też narzędzie do scalania obszarów. Wyniki analizy przedstawiono na interaktywnej mapie w formie udostępnionej publicznie aplikacji ArcGIS Online, dzięki czemu każdy będzie mógł sprawdzić potencjalne lokalizacje dla wybudowania elektrowni w dowolnym miejscu w Polsce.

 

Link do strony aplikacji: https://wnozigp.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=61b6b2ea9e364113b41be3fbb4c2855f

 

Dodatkowych informacji udziela dr hab. Leszek Gawrysiak z Katedry Geologii, Gleboznawstwa i Geoinformacji UMCS, opiekun merytoryczny SKNG ”GeoIT”, tel.: (81) 537 68 71 oraz Barbara Czausz, autorka aplikacji, e-mail: czauszbarbara@gmail.com

© 2018 Super-Polska.pl stat4u