Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Autor: MSWiA 2023-03-02 08:06:40

W środę, 1 marca br., w siedzibie MSWiA, odbyło się posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Obradom współprzewodniczyli Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji oraz starosta powiatu poznańskiego Jan Grabkowski.

W agendzie posiedzenia znalazł się m.in. projekt ustawy o zmianie ustawy o statystyce publicznej. Ponadto, komisja wysłuchała informacji MSWiA w sprawie funkcjonowania miejsc zbiorowego zakwaterowania uchodźców wojennych z Ukrainy oraz kolejnej informacji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na temat aktualnej sytuacji w zakresie ustalania taryf na wodę.

W ramach dzisiejszego posiedzenia komisja rozpatrzyła blisko 30 punków dotyczących projektów ustaw i rozporządzeń oraz wniosków, a także informacji.

Kolejne posiedzenie komisji zaplanowano na 29 marca br.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u