Narada podsumowująca działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole w 2022 r.

Autor: Wielkopolski UW 2023-03-03 09:15:37

Doceniam Państwa dotychczasowe osiągnięcia oraz gotowość do podejmowania kolejnych wyzwań. Z uznaniem obserwuję Wasze zaangażowanie w akcje gaśnicze i ratunkowe, w edukację i profilaktykę, ale także we wszelkiego rodzaju akcje pomocowe – napisał do kolskich strażaków wojewoda wielkopolskiego Michał Zieliński. List odczytała obecna na naradzie podsumowującej działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole w 2022 roku wicewojewoda Aneta Niestrawska.

W wydarzeniu wziął również udział poseł Leszek Galemba, członek Parlamentarnego Zespołu Strażaków.

Na początku spotkania Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kole st. bryg. Krzysztof Żurawik omówił m. in. zagadnienia kadrowe, organizacyjne i finansowe oraz podkreślił zaangażowania kolskich strażaków w udzielanie pomocy humanitarnej ukraińskim obywatelom. Następnie druhny Marlena Wojciechowska z OSP Koło nad Wartą oraz Wiktoria Zawadzka z OSP Chodów wyróżnione zostały za wzorową, godną naśladowania postawę i opanowanie, dzięki któremu uratowały życie drugiego człowieka.

W drugiej części narady odbyło się  uroczyste przekazanie i poświęcenie samochodów pożarniczych dla jednostki. W 2022 r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kole zakupiła Specjalny Lekki Samochód Rozpoznawczo-Ratowniczy ISUZU D-Max. Pojazd kosztował prawie 195 tys. zł, a jego zakup został sfinansowany z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej, Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Powiatu Kolskiego. Kolejny Średni Samochód Ratowniczo - Gaśniczy z napędem 4x4 VOLVO Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kole otrzymała w użytkowanie od Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Wartość pojazdu wynosi 979 tys. zł, a dofinansowanie ze środków Województwa Wielkopolskiego wyniosłą 260 tys. zł. 

Podczas spotkania wicewojewoda Aneta Niestrawska odczytała list wojewody wielkopolskiego Michała Zielińskiego

– Jako wojewoda z zainteresowaniem przyjmuję wszelkie informacje o działalności wielkopolskich strażaków. Z uznaniem obserwuję zaangażowanie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej oraz druhów Ochotniczych Straży Pożarnych także we wszelkiego rodzaju akcje pomocowe – np. wobec uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy. Wobec tragicznych wydarzeń w Turcji, której ludność została boleśnie doświadczona trzęsieniem ziemi, nie mogę nie wspomnieć, że udział polskich strażaków w akcji ratunkowej jest znakomitym świadectwem ich gotowości pomocy, profesjonalizmu, ale także buduje prestiż Polski na arenie międzynarodowej – podkreślił wojewoda Zieliński.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u