Wicewojewoda Mazowiecki wręczył odznaczenia państwowe

Autor: Mazowiecki UW 2023-03-04 08:42:02

3 marca br., w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń, przyznanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz wręczył łącznie 14 odznaczeń państwowych i resortowych: 1 Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, 2 Krzyże Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski, 1 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, 1 Srebrny Krzyż Zasługi, 3 Medale Złote za Długoletnią Służbę, 3 Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości, 2 Medale Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie oraz 1 Medal „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej”.

Po wspólnym odśpiewaniu Hymnu Narodowego, Wicewojewoda przystąpił do wręczenia odznaczeń.

Pośmiertnie Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczony został:

Pan Tomasz Witold Liese (order odebrał syn: Pan Maciej Liese).

 

Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczeni zostali:

Ks. Walerian Jastrzębiec-Święcicki,

Pani Dorota Joanna Sierakiewicz-Sroczyńska.

 

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczony został:

Pan Tomasz Ignacy Jastrzębski.

 

Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczony został:

Pan Adam Jacek Uszpolewicz.

 

Medalem Złotym Za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali:

Pani Halina Madziar,

Pani Bożena Sosnowska,

Pan Stanisław Wyszyński.

 

Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości odznaczeni zostali:

Pan Ludwik Stanisław Dorn (order odebrała małżonka: Pani Izabela Śmieszek-Dorn),

Pan Tadeusz Jarosz,

Pan Stanisława Nachiło (order odebrał syn: Wojciech Jacek Nachiło),

 

Medalem Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie odznaczeni zostali:

Pani Halina Szemraj i Pan Janusz Szemraj.

 

Medalem „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej” odznaczony został:

Pan Jerzy Bąk.

 

Order Odrodzenia Polski, ustanowiony w 1921 r., nadawany jest za wybitne zasługi położone w służbie państwu i społeczeństwu, a zwłaszcza za wybitne osiągnięcia w działalności publicznej podejmowanej z pożytkiem dla kraju, za szczególne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju, dla rozwoju gospodarki narodowej, służby publicznej, za wybitną twórczość naukową, literacką i artystyczną, za wybitne zasługi dla rozwoju współpracy Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami i narodami.

Order ten dzieli się na 5 klas:

  • klasa I Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski,
  • klasa II Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski,
  • klasa III Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski,
  • klasa IV Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski,
  • klasa V Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Krzyż Zasługi, ustanowiony w 1923 r., nadawany jest osobom, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli, spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom, ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną. Krzyż Zasługi może być nadany tej samej osobie w każdym stopniu dwukrotnie. Przed nadaniem Krzyża Zasługi wyższego stopnia powinny upłynąć co najmniej 3 lata. Odstępstwo od tej zasady dopuszczalne jest wyjątkowo.

Medal za Długoletnią Służbę, ustanowiony w 1938 r., a przywrócony w 2007 r., jest nadawany za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.

Medal za Długoletnią Służbę dzieli się na trzy stopnie:

  • I stopień – Medal Złoty za Długoletnią Służbę,
  • II stopień – Medal Srebrny za Długoletnią Służbę,
  • III stopień – Medal Brązowy za Długoletnią Służbę.

Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości został ustanowiony w 2018 r. Jest nagrodą przyznawaną na pamiątkę stulecia odrodzenia Państwa Polskiego obywatelom polskim, którzy od czasu odzyskania niepodległości przez Państwo Polskie w 1918 r. przyczyniali się do budowania i wzmacniania suwerenności, niepodległości, kulturowej tożsamości i materialnej pomyślności Rzeczypospolitej.

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim.

Medal „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej” nadawany jest osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej zasłużonym dla  idei pamięci narodowej, tj. wykazujących się szczególną troską i pieczą odnośnie upamiętniania i opieki nad miejscami pamięci narodowej.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u