Podpisanie porozumienia między Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Białymstoku a Aresztem Śledczym w Białymstoku

Autor: Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku 2023-03-05 08:57:42

W dniu 21 lutego 2023 r. zostało podpisane porozumienie między Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Białymstoku a Aresztem Śledczym w Białymstoku dotyczące realizacji współpracy, w celu promowania i szerzenia wiedzy z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa, resocjalizacji i readaptacji.

- Współpraca z perspektywy Wydziału Prawa jest bardzo istotna, dlatego że jesteśmy jednostką zajmującą się kształceniem studentów na kierunkach: prawo, kryminologia oraz bezpieczeństwo i prawo. Studenci tych kierunków są bardzo zainteresowani, by odbywać praktyki, żeby spotykać się, rozmawiać, poznawać tajniki służby więziennej – powiedział podczas konferencji Dziekan Wydziału Prawa UwB prof. Mariusz Popławski.

 

Celem podpisanego porozumienia jest między innymi:

- organizowanie wspólnych projektów naukowych skierowanych zarówno do funkcjonariuszy jak i do osadzonych;

- odbywanie na terenie Aresztu Śledczego w Białymstoku praktyk zawodowych przez studentów Wydziału Prawa w liczbie i terminach ustalonych odrębnie przez obie Strony;

- umożliwienie studentom grupowych zajęć edukacyjnych na terenie jednostki penitencjarnej                      w liczbie i terminach ustalonych odrębnie przez obie Strony;

- wspólna organizacja seminariów, konferencji naukowych;

- wspieranie przez pracowników Wydziału Prawa działalności resocjalizacyjnej i edukacyjnej wobec osadzonych w Areszcie Śledczym w Białymstoku; 

- przybliżenie specyfiki Służby oraz tajników pracy funkcjonariusza Służby Więziennej studentom.

 

Areszt Śledczy w Białymstoku jest otwarty na wszelkie współprace, dlatego cieszy się z podpisanej umowy.

- Liczymy na to, że studenci będą zadowoleni z propozycji, które im przedstawimy. Będą mogli odbywać staże praktyki, poznać system penitencjarny. Jesteśmy przygotowani na przyjęcie studentów, ale jednocześnie jesteśmy bardzo zainteresowani współpracą w kwestiach naukowych. Liczę na to, że nasza współpraca będzie owocowała tym, że nasi funkcjonariusze będą mogli rozwijać się i podnosić swoje kompetencje. Być może studenci w przyszłości zasilą kadrę wśród funkcjonariuszy – stwierdziła obecna na konferencji mjr Małgorzata Błażewicz, dyrektor Aresztu Śledczego w Białymstoku.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u