Zmiana w michałowskim urzędzie

Autor: Świętokrzyski UW 2023-03-05 09:16:33

Bogusław Kowalczyk odebrał nominację do pełnienia obowiązków wójta gminy Michałów. W imieniu premiera Mateusza Morawieckiego nominację wręczył wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz.

W wydarzeniu wzięła udział dyrektor Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Anna Jaworska-Dąbrowska oraz sekretarz gminy Michałów Henryka Gietka – Bębenek. Wyznaczona przez Premiera RP osoba będzie pełniła obowiązki wójta do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta.

Mirosław Walasek, dotychczasowy wójt gminy Michałów, który sprawował urząd od 2010 roku zmarł 9 lutego 2023 roku. Wygaśnięcie mandatu wójta, które stwierdził komisarz Wyborczy w Kielcach nastąpiło w dniu 13 lutego 2023 roku.

Wojewoda Świętokrzyski wnioskiem z dnia 20 lutego 2023 r., za pośrednictwem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, wystąpił do Prezesa Rady Ministrów o wyznaczenie Pana Bogusława Kowalczyka do pełnienia funkcji Wójta Gminy Michałów i zarządzenie wyborów przedterminowych na Wójta Gminy Michałów.

Prezes Rady Ministrów wyznaczył z dniem 3 marca 2023 roku Pana Bogusława Kowalczyka do pełnienia funkcji Wójta Gminy Michałów do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u