POLICJA I JTI POLSKA WSPÓLNIE PRZECIW PRZESTĘPCZOŚCI AKCYZOWEJ

Autor: MSWiA 2023-03-07 08:25:17

Od 2 marca 2023 r. Komenda Główna Policji i Japan Tobacco International Polska Sp. z o.o. Polska oficjalnie rozpoczynają współpracę w zakresie zwalczania nielegalnej produkcji i handlu wyrobami tytoniowymi, a także ujawniania i eliminowania z obrotu gospodarczego wyrobów tytoniowych pochodzących z nielegalnych źródeł.

Uroczyste sygnowanie porozumienia nastąpiło 2 marca 2023 roku w Komendzie Głównej Policji. Ze strony Policji dokument podpisali nadinspektor Paweł Dobrodziej – Zastępca Komendanta Głównego Policji, przy udziale insp. Magdaleny Nguyen-Fudala – Dyrektor Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji oraz insp. Marka Odyńca - Zastępcy Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, a ze strony JTI Polska dokument podpisali: Edoardo Voletti – Prezes Zarządu  i  Adrian Jabłoński – Dyrektor ds. Korporacyjnych i Komunikacji.  

Przedmiotem porozumienia jest wymiana informacji na temat produkcji i obrotu nielegalnymi wyrobami tytoniowymi, sposobów ich rozpoznawania i metod produkcji oraz wiedzy i doświadczeń przydatnych w wykrywaniu przestępstw w tym obszarze.

JTI konsekwentnie wspiera działania zmierzające do walki z szarą strefą, m. in organizując szkolenia dla funkcjonariuszy Policji, podejmuje działania w zakresie inspekcji maszyn i analizy próbek wyrobów zajętych w nielegalnych fabrykach tytoniowych. Tego rodzaju działania mają wymierny wpływ na skuteczność Policji oraz przyczyniają się pośrednio do ograniczenia „szarej strefy”, która powoduje znaczne straty finansowe dla interesów ekonomicznych Państwa.

- Pragnę podkreślić, że niezwykle doceniamy wkład polskiej Policji i wszystkich funkcjonariuszy w zwalczanie nielegalnej produkcji i sprzedaży wyrobów tytoniowych. Wierzę, że nasze wspólne działania przyczynią się do dalszego uszczelniania rynku, a co za tym idzie – do zwiększenia wpływów do budżetu z tytułu podatku akcyzowego. Wpłyną też korzystnie na zabezpieczenie całego legalnego łańcucha dostaw, począwszy od rolników, poprzez producentów, dystrybutorów oraz tysiące punktów sprzedaży detalicznej. – powiedział Edoardo Voletti, Prezes Zarządu JTI Polska.

Tekst: Biuro Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej KGP

Foto: Grzegorz Utnik Gabinet KGP

© 2018 Super-Polska.pl stat4u