Miasto Lublin dla kobiet i z kobietami

Autor: UM Lublin 2023-03-08 08:27:53

Dzień Kobiet stał się po raz kolejny okazją do wyróżnienia zasłużonych lublinianek. Prezydent Krzysztof Żuk uhonorował medalami grono kobiet, których aktywność zawodowa, społeczna i prywatna przyczynia się do rozwoju i promocji Lublina. W tym roku wyróżnienia otrzymało 27 laureatek.

Obecność aktywnych kobiet wpływa na jakość życia społecznego Lublina, a ich potencjał i energia przekładają się na cenne inicjatywy oraz projekty. Jestem pełen uznania dla niezłomności kobiet także w życiu codziennym, przynoszącym nieraz niespodziewanie trudne wyzwania. Podziwiam to, jak znakomicie łączą pracę zawodową i społeczną z życiem rodzinnym, są kreatywne i konsekwentne. Dziś życzę wszystkim lubliniankom sukcesów oraz nieustającej satysfakcji z podejmowanych działań mówi Krzysztof Żuk, Prezydenta Miasta Lublin.

 

Kobiety w Lublinie stanowią większość mieszkańców. Według danych GUS na ogólną liczbę mieszkańców Lublina prawie 54% stanowią kobiety. Zaangażowanie i kompetencje kobiet są niezastąpionym elementem funkcjonowania wielu przedsiębiorstw, instytucji i placówek naukowych w naszym mieście. W Urzędzie Miasta Lublin kobiety stanowią niemal 70% ogółu zatrudnionych. Pracują na stanowiskach różnego stopnia, przy czym zajmują aż 60% obsady stanowisk kierowniczych.

 

Lublinianki stają na czele ważnych działań, angażują swoje siły w pracę badawczą w obszarze nauk medycznych, promują miasto i region jako przedstawicielki mediów, są głosem i wsparciem potrzebujących – chorych, migrantów czy uchodźców. Cieszę się, że każdego roku możemy podziękować i wyróżnić kolejne niezwykłe osoby działające dla dobra naszej społeczności – mówi Monika Lipińska, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych.

 

Organem doradczym, opiniotwórczym i pomocniczym w sprawach życia społeczno-gospodarczego oraz kulturalnego Miasta Lublin jest Forum Kobiet Lublina. Do jego zadań należy m.in. promowanie aktywnego udziału kobiet w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym, działania na rzecz wyrównywania szans kobiet oraz zwiększenia ich partycypacji społecznej czy inicjowanie działań na rzecz rozwoju społeczności lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego. Członkinie Forum pracują w pięciu zespołach zadaniowych.

 

Jednym z uprawnień i przywilejów Forum jest przedstawianie kandydatek do corocznego uhonorowania medalami przez Prezydenta Miasta Lublin. W tym roku, z okazji Dnia Kobiet, działalność wybitnych lublinianek doceniono i wyróżniono poprzez wręczenie Medali Prezydenta Miasta Lublin oraz Medali Zasłużony dla Miasta Lublin.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u