Wicewojewoda Mazowiecki wręczył Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości

Autor: Mazowiecki UW 2023-03-10 09:17:51

8 marca br., w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia Medali Stulecia Odzyskanej Niepodległości nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pani Hannie Marii Dobraczyńskiej oraz Pani Halinie Irenie Cieszkowskiej. Odznaczenie wręczył Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski.

Pani Hanna Dobraczyńska ps. „Mała” i „Hanka” urodziła się w 1926 roku w Warszawie. Uczestniczyła w Powstaniu warszawskim jako łączniczka pomiędzy Śródmieściem, a Mokotowem. Pani Hanna Dobraczyńska brała udział w konspiracji w latach 1939 – 1944 i należała do okręgu Warszawskiej Armii Krajowej – Oddział V (Łączności) – batalion łączności. Uczęszczała w szlaku bojowym Śródmieście Południe. Po Powstaniu warszawskim, Pani Hanna Dobraczyńska była w niewoli niemieckiej. W 2021 roku otrzymała odznaczenie państwowe - Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych.

Halina Irena Cieszkowska ps. Alika urodziła się w 1921 roku w Mińsku Litewskim (obecnie terytorium Białorusi). Uczęszczała do prywatnej szkoły gimnazjalnej Julii z Jankowskich Statkowskiej przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie. W 1938 roku zdała egzamin maturalny. Przed wojną Pani Halina Cieszkowska pracowała jako urzędniczka by zdobyć pieniądze na podjęcie i opłacenie studiów. W trakcie okupacji studiowała historie w ramach tajnego nauczania Uniwersytetu Warszawskiego. Jest jedną z założycielek 9 Warszawskiej Żeńskiej Drużyny Harcerskiej przy gimnazjum Juli Statkowskiej. Pani Halina brała udział w konspiracji w latach 1939 – 1944 r – Związek Walki Zbrojnej, Armii Krajowej – Okręg Warszawski AK I Obwód „Radwan” (Śródmieście) – pluton łączności. Była kolporterką, łączniczką Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej ZWZ-AK w gr. „Edward” płk. Edwarda Pfeiffera. Po powstaniu została wywieziona do Szpitala Jenieckiego w Zeithain (przebywała w niewoli Niemieckiej). Otrzymała Krzyż Walecznych oraz Krzyż Armii Krajowej. Do Polski wróciła w maju 1945 roku natomiast w 1948 roku ukończyła studia pedagogiczne na Uniwersytecie Warszawskim, uzyskując tytuł magistra filozofii. Pracowała przez wiele lat z młodzieżą prowadząc w szkołach dodatkowe zajęcia literacko – teatralne. Podczas stanu wojennego została zwolniona z pracy w Techniku Elektroniczno – Mechanicznym im. M. Kasprzaka za antykomunistyczne akcenty w wychowaniu młodzieży. Drukowała wspomnienia w „Płomyku”, „Za i przeciw”, „Stolicy”, „Słowie Powszechnym”, „Nadwiślańskim Echu”.

Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości, ustanowiony w 2018 r., jest nagrodą przyznawaną na pamiątkę stulecia odrodzenia Państwa Polskiego obywatelom polskim, którzy od czasu odzyskania niepodległości przez Państwo Polskie w 1918 r. przyczyniali się do budowania i wzmacniania suwerenności, niepodległości, kulturowej tożsamości i materialnej pomyślności Rzeczypospolitej.

Medal jest odznaczeniem o charakterze pamiątkowym, nadawanym w  okresie trwania Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2018–2022.

Medal nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezesa Rady Ministrów, ministrów, kierowników urzędów centralnych oraz wojewodów.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u