Mammograf w sandomierskim szpitalu

Autor: Świętokrzyski UW 2023-03-14 09:33:31

W Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu zamontowano nowoczesny mammograf. W uroczystym odbiorze sprzętu wziął udział wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz.

Powiat Sandomierski otrzymał w 2022 roku dofinansowanie ze środków z rezerwy ogólnej budżetu państwa w kwocie 1.200.000,00 zł na realizację zadania pn. „Zakup mammografu dla Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu”.

Zakup mammografu, ze środków rezerwy ogólnej budżetu państwa, pozwolił placówce medycznej na ponowne utworzenie pracowni mammograficznej, która jest niezbędna w procesie wczesnego wykrywania nowotworów piersi z zastosowaniem najnowocześniejszych technik badań.

„To kompilacja środków- rządowych i wkład własny powiatu i szpitala. Wszystko po to aby sfinansować zakup mammografu. Sprzęt będzie służył kobietom. To kolejna aparatura w szpitalu. Niedawno otwieraliśmy pracownię rezonansu. Szpital sandomierski jest na wysokim poziomie leczenia i diagnostyki”- powiedział wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz.

Nowy mammograf wpłynie na poprawę dostępności do diagnostyki, co przełoży się na zwiększenie ilości wykonywanych badań o poprawnej jakości otrzymywanych obrazów, a w konsekwencji przyczyni się do szybszego wdrożenia specjalistycznego leczenia. Zarówno odpowiednia diagnostyka, jak również możliwość wdrożenia szybkiego leczenia niewątpliwie przyczyni się do zmniejszenia ilości zgonów pacjentek z nowotworem piersi.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u