Dary od samorządu województwa dotarły do Obwodu Rówieńskiego (Ukraina)

Autor: Podlaskie EU 2023-03-16 07:44:07

Wyposażenie o wartości blisko 50 tys. zł trafiło do tamtejszych schronisk utworzonych przy placówkach edukacyjnych. Dary zostały przekazane przez członka zarządu województwa Wiesławę Burnos przewodniczącemu Rówieńskiej Obwodowej Administracji Państwowej Witalijowi Kowalowi podczas oficjalnej wizyty delegacji z Obwodu Rówieńskiego w Podlaskiem, jaka miała miejsce 8 marca.

Podczas tego spotkania Witalij Kowal dziękując za dotychczasową pomoc, zaznaczył, że obecnie władze obwodu kładą nacisk na pomoc osobom, które zostały ranne, których domy zostały zniszczone, bądź którzy do opuszczenia swoich domów zostali zmuszeni.

–W naszymobozietakichosóbjestteraz56 tys.i kładziemynaciskzwłaszczana to,abydziecibyłyze swoimirodzinami,abymiałyjaknajlepsząopiekę– mówiłgubernator.– Dziękujemywamwszystkimza pomoc,dziękujemywszystkimPolakom.Do 23lutegoubiegłegorokubyliśmydobrymisąsiadami,a od 24lutegostaliśmysiębraćmi.Jeszczerazdziękuję– podkreślił. 

Do schronisk dla potrzebujących trafiło 267 koców, 200 mat dwuwarstwowych, ponad 200 latarek, blisko 60 przedłużaczy, 20 termosów i apteczki. Przygotowano też zestawy przyborów szkolnych dla dzieci.

Wraz z transportem z Podlaskiego, do Równego dotarło 167 masek przeciwgazowych dla strażaków i dwa zestawy filtrów wentylacyjnych do użycia w schronach lub szpitalach - to sprzęt przekazany w ramach pomocy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych i wolontariuszy Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych Czemu By Nie.

Aneta Kursa
red.: Małgorzata Sawicka

© 2018 Super-Polska.pl stat4u