Pół wieku Akademickiego Centrum Komputerowego CYFRONET Akademii Górniczo-Hutniczej

Autor: Małopolski UW 2023-03-25 09:31:28

Dokładnie 50 lat temu – 23 marca 1973 roku –zostało powołane Środowiskowe Centrum Obliczeniowe CYFRONET-KRAKÓW. Jego najważniejszym zadaniem jest udostępnianie usług teleinformatycznych i obliczeniowych dla całego środowiska naukowego Krakowa i województwa małopolskiego. W jubileuszowych obchodach udział wzięli prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda oraz wojewoda małopolski Łukasz Kmita, który odczytał list ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka.

Nie sposób dziś przecenić znaczenia Centrum, którego znamienite tradycje sięgają roku 1973. Już od momentu utworzenia miejsce to odgrywało niebagatelną rolę w zakresie udostępniania środowisku naukowemu infrastruktury informatycznej wspierającej prowadzenie prac naukowo-badawczych. Moje szczególne uznanie budzą podejmowane przez Państwa działania gwarantujące stały wzrost innowacyjności polskiej nauki. Mam tu na myśli przede wszystkim budowanie, utrzymywanie i rozwijanie zintegrowanych platform usług dla użytkowników naukowych – napisał w liście Przemysław Czarnek.

ACK Cyfronet AGH posiada unikatowe doświadczenie w budowaniu, utrzymywaniu i rozwijaniu zintegrowanych platform usług dla użytkowników naukowych. Prowadzi również szereg badań i prac badawczo-rozwojowych w zakresie komputerów dużej mocy, sieci komputerowych oraz serwisów informatycznych i teleinformatycznych. Buduje, utrzymuje  i rozwija infrastrukturę informatyczną, która jest eksploatowana przez Centrum. W swojej działalności stawia na rozwój oraz szeroką współpracę.

- Dziękując za przygotowanie uroczystości jubileuszowych Centrum, życzę Państwu wielu inspiracji do pracy, dalszego wszechstronnego rozwoju i satysfakcji z podejmowanych działań  - napisał w liście minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

- Kraków nauką stoi. Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET Akademii Górniczo-Hutniczej to przykład jednostki, z której czerpią naukowcy i na której zasadza się postęp w wielu dziedzinach. Tu zaczyna się opracowywanie, a co za tym idzie – wdrażanie nowoczesnych technologii. Za Państwem 50 lat ciężkiej pracy, które ugruntowały pozycję CYFRONETU. W szczególności w Roku Mikołaja Kopernika chylimy czoła przed wszystkimi, który służą polskiej nauce, są jej ambasadorami w świecie i wyznaczają dla niej nowe horyzonty. Życzę wielu sukcesów i osobistej satysfakcji z każdego osiągniecia, którego są Państwo autorami – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Podczas uroczystości prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda odznaczył zasłużonych pracowników Centrum Orderami Odrodzenia Polski oraz Krzyżami Zasługi: Złotymi, Srebrnymi i Brązowymi.
 
Więcej o ACK CYFRONET AGH: https://www.cyfronet.pl/

© 2018 Super-Polska.pl stat4u