Podsumowanie działalności KP PSP w Tarnowskich Górach

Autor: Śląski UW 2023-03-25 09:34:46

Dzisiaj w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach odbyła się narada roczna podsumowująca działalność komendy w 2022 roku połączona z przekazaniem i prezentacją zakupionych samochodów bojowych.

W uroczystości wziął udział wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, przedstawiciele parlamentu, samorządu oraz innych służb ochotniczych straży pożarnych.

Zaproszeni goście w swoich przemówieniach złożyli podziękowania funkcjonariuszom oraz pracownikom cywilnym Komendy Powiatowej PSP w Tarnowskich Górach jak również druhom z jednostek ochotniczych straży pożarnych za służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

Podczas narady przedstawiono funkcjonowanie poszczególnych jednostek ochrony przeciwpożarowej, działań ratowniczo-gaśniczych, inspekcje gotowości operacyjnej, szkolenia strażaków OSP, dotacje dla jednostek OSP, świadczenia ratownicze OSP oraz zakup czterech samochodów bojowych.

Samochody przekazane Komendzie Powiatowej PSP w Tarnowskich Górach:

  • Ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy Scania P-410 GCBA-Rt, to samochód specjalny, który posiada zbiornik wody o pojemności 5000 litrów oraz 500 litrów środka pianotwórczego. Wyposażony jest w autopompę Ruberg, przenośne działko wodno – pianowe oraz zestaw do ratownictwa technicznego edraulic firmy Lukas.
  • Samochód Toyota Hilux, to samochód lekki specjalny rozpoznawczo - ratowniczy, który jest wykorzystywany przez grupę operacyjną Komendy Powiatowej PSP w Tarnowskich Górach

Zaprezentowane samochody z jednostek OSP z powiatu tarnogórskiego:

  • Średni samochód ratowniczo – gaśniczy Renault GBA-Rt należący do OSP w Pyrzowicach, to samochód specjalny, który posiada zbiornik wody o pojemności 3000 litrów oraz 300 litrów środka pianotwórczego. Wyposażony jest w autopompę, aparaty powietrzne, przewoźne działko wodno – pianowe oraz zestaw hydrauliczny firmy Weber.
  • Lekki samochód ratowniczo – gaśniczy Peugeot Boxer GLBM należący do OSP w Orzechu, to samochód posiadający 200 litrów wody i 20 litrów środka pianotwórczego oraz motopompę, jest przeznaczony dla 6 ratowników.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u