Decyzje wydane przez Komisję Weryfikacyjną w dniu 29 marca 2023 r.

Autor: mat. prasowe MS 2023-03-30 09:30:10

W dniu 29 marca 2023 r. podjęto następujące decyzje,

Komunikat w sprawie dot. nieruchomości przy ul. Nowy Świat 53

Komisja Weryfikacyjna w dniu 29 marca 2023 r. wydała decyzję w sprawie dot. nieruchomości przy ul. Nowy Świat 53, w której: w punkcie pierwszym utrzymała w mocy decyzję Burmistrza Gminy Warszawa- Centrum z dnia 14 grudnia 2001 r. w części dot. punktu I; w punkcie drugim stwierdziła w nieważność decyzji Burmistrza Gminy Warszawa Centrum z dnia 14 grudnia 2001 r. w pozostałym zakresie.

Prezydent m.st. Warszawy wadliwie stronami postępowania i beneficjentami decyzji uczynił spadkobierców podmiotów, którzy nabyli prawa i roszczenia do nieruchomości w drodze umowy cywilnoprawnej.

 

Komunikat w sprawie dot. nieruchomości przy ul. Kwiatowej 22

            Komisja Weryfikacyjna na posiedzeniu niejawnym w dniu 29 marca 2023 r. wydała decyzję w sprawie nieruchomości warszawskiej położonej przy ul. Kwiatowej 22, w której stwierdziła w całości nieważność decyzji Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 26 maja 2014 r.

            Prezydent stronami postepowania i adresatami decyzji uczynił pięć osób (właścicieli wyodrębnionych lokali), które zmarły.

 

Komunikat w sprawie dotyczącej nieruchomości przy ul. Stoczkowskiej 6

            Komisja Weryfikacyjna w dniu 29 marca 2023 r. wydała decyzję w sprawie nieruchomości przy ul. Stoczkowskiej 6, w której stwierdziła nieważność decyzji Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 24 lipca 2008 r. w całości.

            Komisja dostrzegła, że Prezydent m.st. Warszawy wadliwie za strony postępowania i beneficjentów decyzji uznał spadkobierców nabywcy praw i roszczeń dekretowych. Nadto organ ustanowił prawo użytkowania wieczystego do gruntu, który wykraczał poza teren nieruchomości hipotecznej, zatem organ prowadził postępowanie i wydał rozstrzygnięcie co do gruntu, który nie był objęty wnioskiem dekretowym.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u