78. rocznica wyzwolenia Stalagu 344 Lamsdorf

Autor: Opolski UW 2023-03-30 09:34:29

Trzeba pamiętać z wielu względów. Po pierwsze musimy oddać hołd i cześć osobom spoczywającym tutaj. Po drugie należy pamiętać, aby tego typu historie nie powtórzyły się już nigdy. Cieszę się, że pani dyrektor muzeum łambinowickiego i samorządowcy tak pieczołowicie i z pamięcią podchodzą do rocznicy - Wojewoda Opolski Sławomir Kłosowski.


 

Stalag 344 Lamsdorf to jeden z największych niemieckich kompleksów obozów jenieckich w latach II wojny światowej. Jego zadaniem było izolowanie żołnierzy szeregowych i podoficerów armii państw walczących z III Rzeszą, a także ich maksymalne wykorzystanie jako taniej siły roboczej w niemieckiej gospodarce.

Łącznie przez Lamsdorf przeszło ponad 300 tys. jeńców wojennych, w tym: żołnierze polscy (ok. 72,5 tys., głównie uczestnicy wojny obronnej 1939 r. oraz 6 tys. powstańców warszawskich), brytyjscy (ok. 48 tys.), francuscy (ok. 17 tys.), ponad 700 belgijskich, ponad 300 greckich, ok. 3 tys. jugosłowiańskich, 15 tys. włoskich, 1,6 tys. słowackich, ok. 300 amerykańskich i ponad 200 rumuńskich. Najliczniejszą grupę stanowili żołnierze radzieccy (ok. 200 tys.), w tym m.in. Ukraińcy, Gruzini, Kazachowie czy Polacy.

Kompleks obozowy ewakuowano pod koniec stycznia 1945 r. W celu odciągnięcia jeńców od zbliżającego się frontu, zmuszono ich do marszu w głąb niemieckiego terytorium w trakcie mroźnej zimy. W obozie pozostało ok. kilka tysięcy niezdolnych do ewakuacji oraz mała grupa strażników.

Wyzwolenia przez Armię Czerwoną, która wkroczyła do Lamsdorf 17 i 18 marca 1945 r., doczekało zaledwie część z nich. Szacuje się, że podczas pięciu lat funkcjonowania obozów jenieckich w Lamsdorf, zmarło w nich, a także w podległych oddziałach roboczych i podczas marszu ewakuacyjnego ok. 70 tys. ludzi, z czego ok. 40 tys. zostało pochowanych w masowych, bezimiennych mogiłach, gdzie odbędzie się uroczystość rocznicowa.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u