Profesor Andrzej Zybertowicz gościem Świętokrzyskiej Akademii Samorządowej.

Autor: Świętokrzyski UW 2023-03-31 09:14:42

Doradca Prezydenta RP Andrzeja Dudy wystąpił z wykładem „Suwerenność RP a rewolucja cyfrowa”. W spotkaniu uczestniczyli wojewoda Zbigniew Koniusz oraz wicewojewoda Rafał Nowak.

Prof.  Andrzej Zybertowicz podczas swojego wystąpienia podkreślił złożoność zjawiska rewolucji cyfrowej. Zaakcentował korzyści z niej płynące. Jednak mocno uwydatnił także negatywne konsekwencje postępu cyfryzacji. Zwrócił uwagę, że w świecie wszechobecnych nowych technologii jedynym rozwiązaniem jest traktowanie wszelkich innowacji i nowinek z dużą rezerwą.

Inicjatorem powstania Świętokrzyskiej Akademii Samorządowej jest poseł Krzysztof Lipiec. W trakcie spotkań mieszkańcy regionu oraz samorządowcy mogą poszerzyć wiedzę o roli, znaczeniu i funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego.

Zdj. Radio Kielce

© 2018 Super-Polska.pl stat4u