Przedświąteczne spotkanie w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie

Autor: Lubelski UW 2023-04-07 09:28:51

W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbyło się przedświąteczne spotkanie wielkanocne. Wojewoda lubelski Lech Sprawka, wicewojewoda Robert Gmitruczuk i dyrektor generalny Urzędu Agata Grula, podzielili się z zaproszonymi gośćmi jajkami wielkanocnymi – symbolem zwycięstwa życia nad śmiercią. Wojewoda życzył zgromadzonym, aby Święta Wielkiej Nocy były nadzieją na odzyskanie poczucia, że najwyższą wartością jest godność człowieka.

Z wielką radością i wzruszeniem witam Państwa bardzo serdecznie na przedświątecznym spotkaniu. Niech zbliżające się święta Wielkiej Nocy będą nadzieją dla nas wszystkich na odzyskanie poczucia, że godność człowieka jest najwyższą wartością. Niech w Waszych polskich domach zagości atmosfera radosnego Alleluja, miłości i wielorakiego szczęścia

– podkreślał wojewoda lubelski Lech Sprawka.

W spotkaniu uczestniczyli: metropolita lubelski abp Stanisław Budzik, prawosławny arcybiskup lubelski i chełmski Abel, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Św. Trójcy w Lublinie ks. Grzegorz Brudny, duszpasterz pracowników urzędów i instytucji państwowych i samorządowych ks. Krzysztof Kwiatkowski, minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk, dyrektor generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Agata Grula, wicemarszałek województwa lubelskiego Zbigniew Wojciechowski, członek zarządu województwa lubelskiego Zdzisław Szwed, przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego Jerzy Szwaj, zastępca prezydenta Miasta Lublin Mariusz Banach, dyrektor Departamentu Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin Ewa Dumkiewicz-Sprawka.

Obecni byli również przedstawiciele służb dyplomatycznych, konsularnych, przedstawiciele związków i stowarzyszeń kombatanckich, Wojska Polskiego, służb mundurowych i agencji, władze uczelni wyższych i środowiska oświatowego, administracji zespolonej i niezespolonej, jednostek organizacyjnych ochrony zdrowia, konsultanci wojewódzcy, dyrektorzy, kierownicy i pracownicy Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

Kolejny rok sytuacji kryzysowych

Od poprzedniego, pierwszego po pandemii spotkania przedświątecznego, upłynął kolejny rok, który przyniósł kolejne troski związane z wojną toczącą się na Ukrainie, z sytuacjami kryzysowymi, które są tą wojną wywołane.

W sposób szczególny doświadczyliśmy ich 15 listopada 2022 r., kiedy doszło do zdarzenia w Przewodowie. To był jeden z tych sygnałów, który codziennie towarzyszy zarówno nam, ale i naszym gościom – uchodźcom z Ukrainy. Niewątpliwie jest to sytuacja, która oddziałuje w sposób wszechstronny na różne obszary życia społecznego, gospodarczego, kulturalnego i politycznego w Polsce.

Warto zwrócić uwagę, że w tym czasie mamy przejawy rosnącej presji ze strony Rosji w ramach wojny hybrydowej, której głównym celem jest osłabienie poczucia tożsamości nas, Polaków, tożsamości narodowej, religijnej oraz kulturowej.

Ten czas to również troski związane z życiem wewnętrznym naszego kraju, procesami inflacji, zagrożeniem recesji, w ślad za tym, być może z bezrobociem. Te codzienne troski przekładają się na klimat życia społecznego, jakże burzliwego, w ostatnim okresie.

Można postawić pytanie: Jak temu zaradzić? Myślę, że najlepszym środkiem jest – wykorzystując zbliżające się święta Wielkiej Nocy – postarać się zgłębić ich tajemnicę. Albowiem męka, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa to dopełnienie wywyższenia wrodzonej, niezbywalnej godności osoby ludzkiej.

Jakże jest jej brak we współczesnym świecie – świecie okrutnych wojen, burzliwych zmian w systemie wartości, wreszcie w tych najmniejszych objawach sytuacji kryzysowych, które towarzyszą rodzinom, wspólnotom lokalnym, wspólnotom narodów. Jakże inny byłby świat, nasze codzienne życie, gdyby te najwyższe wartości, które towarzyszą tym świętom, ta wspomniana niezbywalna, wrodzona godność osoby ludzkiej była uniwersalna i powszechna

podkreślał wojewoda lubelski Lech Sprawka.

„Chrześcijanie powinni być ludźmi nadziei”

Zmartwychwstanie to fundament naszej wiary. Chrystus rzeczywiście zmartwychwstał i przywrócił sens naszemu życiu, naszemu cierpieniu, a także naszej śmierci. Niech te święta będą dla nas świętami odzyskanej nadziei, mimo tych trudnych czasów. My chrześcijanie powinniśmy być ludźmi nadziei. Ufamy Jezusowi Chrystusowi, który jest zwycięzcą i który budzi na nowo naszą nadzieję i posyła nas, byśmy byli jego świadkami, abyśmy wychodzili na spotkanie człowieka, z którym On się identyfikuje, a On się identyfikuje z tymi, którzy potrzebują naszej pomocy, naszego wsparcia. Niech te święta umocnią nas do walki z wszelkimi przeciwnościami, jakie spotkamy na naszej drodze

– mówił metropolita lubelski abp Stanisław Budzik.

Chrystus zwiastuje pokój. Ten pokój potrzebny jest dzisiaj dla całego społeczeństwa. Te trudne czasy możemy nazwać naszym życiowym krzyżem i doświadczeniem. Chrystus stale przekonuje nas, że poprzez krzyż przychodzi radość całemu światu. Niech ta radość zatriumfuje jak najszybciej

– mówił Prawosławny Arcybiskup Lubelski i Chełmski Abel.

Warto podjąć taką refleksję, że przed radością Wielkiej Nocy przychodzi smutek Wielkiego Piątku, kiedy upamiętniamy śmierć Jezusa Chrystusa. Ta kolej rzeczy, ta prawda, jest ważna dla każdego z nas, bo pokazuje, że bez śmierci nie ma zmartwychwstania, bez krzyża nie ma pustego grobu. Tak jest z naszym życiem. Bez bólu, cierpienia, śmierci nie doświadczymy zmartwychwstania i życia wiecznego. Życzę tej prawdziwej wiary, że nawet w obliczu bólu i śmierci  czeka nas zmartwychwstanie

– mówił proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Lublinie ks. Grzegorz Brudny.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u