Jan Paweł II w moim życiu

Autor: Kujawsko-Pomorski UW 2023-04-08 09:41:32

Debata młodego pokolenia pn. „Jan Paweł II w moim życiu” była okazją do niezwykłego spotkania, pełnego inspiracji, wspomnień i refleksji na temat życia i nauczania naszego Papieża rodaka. To wyraz troski o dobre imię Papieża, ale także okazja do przypomnienia roli, jaką odegrał w historii Polski i Kościoła katolickiego.

Organizatorem wydarzenia był Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz oraz Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik.

Myślę, że to wyjątkowe świadectwo, jak młodzi ludzie mówią do młodego odbiorcy. Zależało nam, aby to właśnie ludzie młodzi, którzy zafascynowali się Janem Pawłem II opowiedzieli o tym innym młodym ludziom, którzy już nie pamiętają Jana Pawła II

- zaznacza Mikołaj Bogdanowicz, wojewoda kujawsko-pomorski.

Spotkanie otworzył Wicewojewoda Radosław Kempinski, który podzielił się swoim wspomnieniem, związanym z Janem Pawłem II i życzył ciekawej, merytorycznej debaty.

7 czerwca 1999 r. miałem przyjemność uczestniczyć we Mszy Św. sprawowanej przez papieża na bydgoskim lotnisku. Było tam bardzo dużo ludzi, na siedmiu hektarach, ponad 160 sektorów – a we Mszy Św. uczestniczyło około 700 tys. ludzi. Było to dla mnie niesamowite, osobiste przeżycie. Życzę wszystkim uczestnikom merytorycznej i wartościowej rozmowy

- mówił.

Przybyłych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych przywitał również JE ks. Biskup Krzysztof Włodarczyk, który przyznał, że to Jan Paweł II miał wpływ na jego wybór drogi życiowej.

Obecne tutaj młode pokolenie nie zdążyło spotkać na żywo Jana Pawła II. Natomiast ja jestem z pokolenia Jana Pawła II i miałem to szczęście, że spotkałem Papieża, kiedy byłem młodym człowiekiem. 3 lata potem postanowiłem wstąpić do seminarium. To Święty Jan Paweł II zainspirował mnie do wyboru takiej drogi życiowej. Kiedy szedłem do seminarium otrzymałem zdjęcie papieża od mojej mamy która powiedziała: „Patrz na niego i ucz się jak dobrze przygotować się do kapłaństwa i jakim masz być księdzem”. Dostałem już wtedy taki wspaniały wzór do naśladowania

- mówił.

Głos zabrał także Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik , który również odniósł do swoich wspomnień, a także w swojej wypowiedzi nawiązał do szkół, których patronem jest Jan Paweł II.

W całym kraju jest ponad 1100 szkół, które mają wyjątkowego patrona – Jana Pawła II. W kujawsko-pomorskim takich placówek jest 37. Imię patrona Jana Pawła II – to imię bardzo zobowiązujące i zaszczytne. Każdy z nas ma jakieś wspomnienia związane z Janem Pawłem II. Ja, będąc w waszym wieku służyłem do Mszy św. jako ministrant. Najważniejsza osobą dla mnie wówczas był celebrujący tę liturgię kard. Stefan Wyszyński. Dopiero później patrząc na zdjęcia zorientowałem się, że obok kardynała stał Karol Wojtyła. Więc mogę powiedzieć, że służyłem do Mszy św. przyszłemu papieżowi.

- mówił.

W debacie, prowadzonej przez Beatę Szarek i Antoniego Gumińskiego, uczestniczyli młodzi ludzie, którzy dyskutowali o roli Jana Pawła II w ich życiu, o atakach na Jego osobę oraz o pielęgnowaniu pamięci o naszym Wielkim Polaku.

Dzisiejsze wydarzenie było idealną okazją do zaprezentowania wystawy przygotowanej przez NBP, przedstawiającej monety i banknoty okolicznościowe z wizerunkiem Jana Pawła II. Na pamiątkę dzisiejszego wydarzenia banknoty kolekcjonerskie zostały wręczone przedstawicielom każdej ze szkół przez Dyrektora Oddziału Okręgowego Leszka Beszczyńskiego.

Wydarzenie zakończył koncert rapera TAU.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u