Rządowe wsparcie dla gminy Oborniki

Autor: Wielkopolski UW 2023-04-13 09:20:58

Rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. To dzięki nim Gmina Oborniki może realizować zadania z zakresu ochrony powietrza, modernizować lokalne drogi, czy odnawiać zabytkowe groby. Ze szczegółami tych inwestycji zapoznał się dziś wojewoda wielkopolski Michał Zieliński.

Ponad 3 mln zł samorząd otrzyma w ramach programu koordynowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu „Ciepłe Mieszkanie”. Środki przeznaczone zostaną na modernizację 150 mieszkań prywatnych. Działania te mają poprawić jakość powietrza oraz zmniejszyć emisję pyłów i gazów cieplarnianych poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła oraz poprawę efektywności energetycznej w lokalach znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Opieka nad grobami wojennymi jest ustawowym obowiązkiem wojewody wielkopolskiego. Przydział środków na te działania odbywa się co roku na wniosek samorządów i ma charakter dotacji celowej. Dzięki temu wsparciu samorządowi udało się zainstalować tablice pamiątkowe dla wspomnienia tych, których Niemcy zamordowali w Lasach Rożnowskich. Według wyliczeń historyków stracono w tym miejscu w masowych egzekucjach około 12 tys. osób. Następnie przeprowadzono pierwsze etapy prac restauratorskich na Grobach Powstańczych na cmentarzu parafialnym w Obornikach oraz w miejscu pamięci, w obrębie Grobów Rożnowskich. Podczas wizyty gospodarskiej w Obornikach wojewoda wielkopolski Michał Zieliński wziął udział w odbiorze drugiego etapu prac renowacji Grobów Rożnowskich.

- Opieka nad takimi obiektami to dowód na trwałość pamięci i okazywanie należytego szacunku osobom, które oddały swoje życie za naszą wolność – podkreśla Michał Zieliński.

Na wniosek gminy Oborniki wojewoda wielkopolski przyznał w tym roku dotację w wysokości 60 tys. zł na działania związane z utrzymaniem i remontami obiektów grobownictwa wojennego.

Podczas wizyty w gminie Oborniki wojewoda wielkopolski Michał Zieliński, wziął udział w podpisaniu umowy dotyczącej przebudowy drogi gminnej i budowy oświetlenia boiska sportowego w Objezierzu oraz budowy ul. Nad Wełną w Obornikach z odwodnieniem i oświetleniem. Dofinansowanie z programu „Polski Ład” na tę inwestycję wyniosło 2 077 600 zł, gdzie całość inwestycji wyniosła 2 120 000 zł.

Oprócz podpisania umowy, wojewoda wielkopolski wziął udział również w odbiorze drogi w Bębnikącie. Kwota dofinansowania na tę inwestycję z Lasów Państwowych wyniosła 220 tys. zł.

Ważnym przedsięwzięciem dla gminy Oborniki, które podniesie poziom bezpieczeństwa mieszkańców jest budowa oświetlenia w miejscowości Bogdanowo. Koszt tego przedsięwzięcia wyniósł prawie 93 tys. zł. Oświetlenie zostało wybudowane we wskazanej lokalizacji na wniosek sołtysa oraz mieszkańców. Zadanie obejmuje montaż 10 słupów o wysokości 8 m z oprawami LED.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u