PGE PAK Energia Jądrowa zajmie się budową elektrowni jądrowej w Koninie

Autor: Wielkopolski UW 2023-04-15 09:57:34

Polska Grupa Energetyczna i Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin SA połączyły siły i jako spółka celowa PGE PAK Energia Jądrowa SA będą realizowały projekt budowy elektrowni jądrowej w Koninie. Inwestycja zapewni Polakom tanią, czystą i stabilną energię. To także ogromne możliwości rozwoju gospodarczego dla Wielkopolski.

Odkrywka Jóźwin to największa i najdłużej funkcjonująca odkrywka PAK Kopalni Węgla Brunatnego Konin, działająca od 1971 roku. Dziś w jej okolicach odbyła się uroczystość z okazji zawiązania spółki celowej, w której udział wzięli wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin, Minister - członek Rady Ministrów, sekretarz Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych Zbigniew Hoffmann, wojewoda wielkopolski Michał Zieliński oraz I wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska.

– Nie ma kraju bezpiecznego, który by mógł się szybko rozwijać, jeśli nie ma zapewnionej właściwiej ilości energii. Polska ma dziś odpowiednie moce wytwórcze, zabezpieczone dostawy surowców, dzięki czemu uniknęliśmy wstrząsów, które doświadczyły kraje uzależnione od surowców energetycznych z Rosji. To jednak bezpieczeństwo dnia dzisiejszego, a my musimy myśleć o tym co w przyszłości. Nie możemy też ignorować procesów, które dzieją się wokół nas. Musimy także pomyśleć o pozyskiwaniu energii w sposób bezemisyjny – mówił wicepremier Jacek Sasin.

Elektrownia jądrowa w Koninie będzie drugą elektrownią w Polsce. Pierwsza ma powstać w Lubiatowie w gminie Choczewo. Budowa obiektu na terenie Wielkopolski będzie realizowana w ramach Programu Polskiej Energetyki Jądrowej. Projekt będzie prowadzony we współpracy z Korea Hydro&Nuclear Power - spółką koreańską z doświadczeniem w budowie i eksploatacji elektrowni jądrowych. Wspólna spółka PGE i ZE PAK będzie reprezentować polską stronę na wszystkich etapach projektu, w tym podczas realizacji badań lokalizacyjno - środowiskowych, pozyskiwania finansowania, przygotowywania wspólnie ze stroną koreańską szczegółowego harmonogramu inwestycji, uzyskiwania pozwoleń i decyzji administracyjnych na kolejnych etapach inwestycji.

Jak szacuje Ministerstwo Aktywów Państwowych, uruchomienie pierwszego bloku elektrowni jądrowej ma się odbyć w 2035 r. Co najmniej dwa posadowione reaktory o łącznej mocy 2 800 megawatów mogłyby dostarczyć do polskich domów i firm około 10 proc. dzisiejszej konsumpcji energii.

 

To jest skok cywilizacyjny dla Wielkopolski wschodniej, dla całej Wielkopolski. Gigantyczny impuls i dla życia społecznego i dla gospodarki, dla lokalnych społeczności, dla licznych samorządów, które wzorowo współpracują z rządem Prawa i Sprawiedliwości – zaznaczył Minister Zbigniew Hoffmann. – To są nowe inwestycje, tysiące miejsc pracy. Niewątpliwie Konin i Wielkopolska wschodnia staną się jednym z fundamentalnych centrów rozwoju polskiej energetyki jądrowej - dodał.

Budowa elektrowni jądrowej zapewni Polakom tanią, czystą i stabilną energię. Polski rząd decydując się na program jądrowy uwzględnił cztery korzyści związane z tą technologią:

- podniesienie poziomu bezpieczeństwa energetycznego kraju;

- zapewnienie stabilnych cen prądu dla polskich odbiorców;

- korzyści dla środowiska;

- budowa nowej, innowacyjnej branży nauki, rozwoju i przedsiębiorczości.

Energetyka jądrowa jest sektorem przemysłu o wysokich standardach bezpieczeństwa. Wymagania techniczne i organizacyjne w tej branży są porównywalne, a niekiedy nawet przekraczające wymagania obowiązujące w przemyśle chemicznym, lotniczym czy nawet kosmicznym.

- Szczególnie cieszy fakt, że dzięki tej inwestycji zatrudnienie znajdzie około 10 tys. Wielkopolan – podkreśla wojewoda wielkopolski Michał Zieliński.   

© 2018 Super-Polska.pl stat4u