Ćwiczenie „Wolf-Ram-23” – konferencja z udziałem ministra Mariusza Kamińskiego

Autor: MSWiA 2023-04-19 09:37:18

We wtorek, 18 kwietnia br. odbyła się konferencja prasowa ministra Mariusza Kamińskiego oraz komendanta głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka. W wydarzeniu wziął także udział Daniel Lawton, zastępca szefa misji ambasady Stanów Zjednoczonych w Polsce. Tematem konferencji było ćwiczenie „Wolf-Ram-23”.

Wczoraj rozpoczęły się największe w historii polskiej policji ćwiczenia kontrterrorystyczne, organizowane przez Komendę Główną Policji przy współpracy z Federalnym Biurem Śledczym Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych. To pierwszy taki przypadek, gdzie odnotowano tak liczny udział funkcjonariuszy FBI w ćwiczeniach na terenie Europy. Korzystanie z wiedzy, doświadczenia i taktyki naszych sojuszników jest niezwykle cenne

– powiedział szef MSWiA. 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podkreślił, że Polska musi być przygotowana na różne scenariusze związane z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańcom.

To bardzo skomplikowane ćwiczenia, które wymagają sprawności i koordynacji różnych służb. Musimy być przygotowani na każdą ewentualność. Chcemy, by obywatele mieli pewność, że państwo w sytuacjach realnego zagrożenia będzie działało skutecznie

– powiedział. 

Szef MSWiA zaznaczył, że ćwiczenia są przykładem bardzo dobrej współpracy między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Minister przypomniał, że to współdziałanie obejmuje szeroko pojęte kwestie bezpieczeństwa. 

Skuteczna współpraca Polski i Stanów Zjednoczonych 

Zastępca szefa misji w ambasadzie USA w Polsce Daniel Lawton mówił o tym, jak ważna dla Stanów Zjednoczonych jest współpraca z polskimi służbami.

Te ćwiczenia wzmocnią relacje polsko-amerykańskie. Partnerstwo między Polską a Stanami Zjednoczonymi ma ogromną wartość dla obu stron

– mówił. 

Ambasador Daniel Lawton podkreślił, że ćwiczenia wzmocnią współpracę polskich i amerykańskich służb w kwestii zwalczania m.in. zagrożeń terrorystycznych, biologicznych czy chemicznych. Przekazał, że w ćwiczeniach „Wolf-Ram-23” udział biorą agenci FBI, którzy specjalizują się m.in. w neutralizacji ładunków wybuchowych czy zbieraniu śladów kryminalistycznych.

Natomiast gen. insp. Jarosław Szymczyk zwrócił uwagę na dobrą współpracę pomiędzy Policją a Federalnym Biurem Śledczym.

Współpraca z FBI jest kluczowa dla naszego bezpieczeństwa. Zintensyfikowaliśmy ją po decyzji ministra Mariusza Kamińskiego o utworzeniu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości

– powiedział. 

Komendant główny Policji poinformował, że prace nad zorganizowaniem ćwiczeń, ze względu na ich dużą skalę, trwały od marca 2022 roku. Podkreślił, że wnioski z ćwiczeń będą istotne dla bieżącej pracy Policji. Gen. insp. Jarosław Szymczyk podziękował wszystkim uczestnikom „Wolf-Ram-23” za zaangażowanie i profesjonalizm. 

Ćwiczenie „Wolf-Ram-23” – ponad 2,6 tys. zaangażowanych funkcjonariuszy Policji

Od 17 do 19 kwietnia br. w całej Polsce odbywa się ćwiczenie pod kryptonimem „Wolf-Ram-23”. Organizatorem jest Komenda Główna Policji, we współpracy z Federalnym Biurem Śledczym (FBI) Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych. 

W ćwiczeniu bierze udział blisko 2,6 tys. funkcjonariuszy Policji m.in. z Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”, Centralnego Biura Śledczego Policji, a także Komendy Stołecznej Policji. W działania zaangażowano również Komendę Główną Straży Granicznej, Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej, ratowników medycznych, funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i 20 funkcjonariuszy Federalnego Biura Śledczego.

„Wolf-Ram-23” to ćwiczenia dowódczo-sztabowe z zakresu koordynacji działań kryzysowych. Ich głównym zadaniem jest reagowanie Policji w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej w postaci ataku terrorystycznego, związanego z zagrożeniem chemicznym, biologicznym, radiacyjnym lub nuklearnym.

Organizacja tego typu ćwiczeń ma na celu skoordynowanie i współpracę służb stojących na straży bezpieczeństwa, a także sprawdzenie funkcjonujących procedur w przypadku wystąpienia zagrożenia.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u