Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski

Autor: Małopolski UW 2023-04-20 08:58:10

Krakowska TAURON Arena po raz kolejny stała się dziś przestrzenią do dyskusji podczas Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski. W spotkaniu z samorządowcami wzięli udział II wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński oraz marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski. Obecne były także: dyrektor generalna Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Angelika Bodziony-Durych, dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Ewa Małysa oraz II zastępca dyrektora Biura Wojewody i pełnomocnik wojewody małopolskiego ds. współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego Ewa Gil.

Podczas Forum omawiano możliwości dofinansowania remontów i modernizacji budynków z programu TERMO, a także działania Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w kontekście wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Ponadto dyrektor Urzędu Statystycznego w Krakowie Agnieszka Szlubowska przedstawiła wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 w województwie małopolskim.

Swoją prezentację wygłosił również kierownik Oddziału Odwoławczego Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Mateusz Kantorowicz. Przedstawił on aktualne problemy procesu odszkodowawczego.

– Zrównoważony rozwój regionu to w dużej mierze zasługa sprawnej i efektywnej współpracy strony rządowej i samorządowej. To także efekt dobrej kooperacji samorządów lokalnych między sobą. Dzięki narzędziom takim jak cykliczne spotkania Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów powstaje przestrzeń sprzyjająca wymianie doświadczeń i dobrych praktyk – mówi wicewojewoda Mateusz Małodziński.

Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski działa przy FRDL Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji od 2000 roku. Członkami – założycielami Forum było 98 wójtów i burmistrzów z gmin województwa małopolskiego. Obecnie Forum gromadzi ponad 170 członków spotykających się na comiesięcznych zjazdach. Zgodnie ze Statutem głównym celem działania Forum jest prezentowanie opinii członków Forum w sprawach dotyczących doskonalenia poziomu i sprawności funkcjonowania samorządu terytorialnego.


*
Program TERMO to pakiet rozwiązań, które przyczyniają się do poprawy efektywności energetycznej i stanu technicznego remontowanych budynków mieszkalnych. Mogą z niego skorzystać m.in. wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego. Źródłem finansowania są środki pochodzące z budżetu państwa, których dysponentem jest Minister Rozwoju i Technologii.

Więcej informacji o programie: https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/program-termo/

© 2018 Super-Polska.pl stat4u