Wspólne sadzenie lasu na terenie Leśnictwa Poniatów

Autor: Mazowiecki UW 2023-04-26 08:41:21

Wojewoda Mazowiecki Tobiasz Bocheński, na zaproszenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Jabłonna dr. inż. Pawła Szymańskiego, wziął udział we wspólnym sadzeniu lasu na terenie Leśnictwa Poniatów. Wydarzenie miało miejsce 21 kwietnia br. Udział w nim wzięli Wicemarszałek Sejmu RP Małgorzata Gosiewska oraz Łukasz Kudlicki Szef Gabinetu Politycznego MON.

W sadzeniu 10 tys. sadzonek sosen Wojewodzie pomagali uczniowie trzech szkół z województwa mazowieckiego, m.in. z Liceum Ogólnokształcącego PUL w Wołominie oraz Zespół Szkół 128 na Targówku.

Polskie lasy mają fundamentalne znaczenie dla naszej przyszłości. Są one naszym dziedzictwem przyrodniczym, ale także mają korzystny wpływ na czystość powietrza, przeciwdziałania zmianom klimatu, zapobiegają suszy. Jak informuje Nadleśnictwo Jabłonna, sadzenie lasu to forma aktywizacji społeczeństwa, która otwiera ludzi na kontakt z naturą i przywraca do niej szacunek.

Lasy Państwowe to największa w Unii Europejskiej organizacja zarządzająca lasami należącymi do Skarbu Państwa. Polska jest w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o powierzchnię lasów. Obecnie powierzchnia lasów w Polsce wynosi ponad 9,2 mln ha, co odpowiada lesistości 29,6 proc. Zdecydowana większość to lasy państwowe, z czego ponad 7,3 mln ha zarządzane jest przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Lasy Państwowe to największy producent sadzonek drzew leśnych w Polsce.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u