4 nowe drogi oddane do użytku w Łaskarzewie

Autor: Mazowiecki UW 2023-04-26 08:44:30

Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski, na zaproszenie Burmistrza Miasta Łaskarzew Anny Laskowskiej oraz Przewodniczącego Rady Miasta Leszka Bożka, wziął udział w uroczystym otwarciu dróg gminnych w Łaskarzewie. Uroczystość odbyła się we wtorek, 25 kwietnia br. W wydarzeniu udział wzięli m.in. Senator RP Maria Koc, Posłowie RP: Iwona Kurowska i Grzegorz Woźniak, Burmistrz Łaskarzewa Anna Laskowska oraz Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach Anna Kaszuba.

Poprawa spójności układu komunikacyjnego w Mieście Łaskarzew” to projekt zrealizowany w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Inwestycja została podzielona na cztery zadania:

  1. Budowa drogi gminnej przy ul. Przychód w Łaskarzewie

W ramach zadania wykonana została jezdnia o nawierzchni utwardzonej z mieszanki bitumicznej o szer. 5,50 m, na długości 713,00 mb. Wykonane zostały obustronne pobocza z kruszywa łamanego szer. 1,00 m oraz ciek betonowy po lewej stronie. W ciągu cieku wybudowano wpusty uliczne odprowadzające wodę z lewej części drogi przykanalikami pod  koroną drogi do istniejącego rowu. Zadanie dofinansowano z Państwowego funduszu celowego – Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie ponad 1,1 mln zł.

  1. Przebudowa drogi gminnej przy ul. Jabłkowskiego w Łaskarzewie

W ramach zadania wykonana została jezdnia z kostki betonowej szer. 6,00 m, na długości 329,50 mb. Wykonane zostały obustronne pobocza z kruszywa łamanego szer. 0,75 m. Odwodnienie pozostało jak dotychczas jako powierzchniowe. Zadanie dofinansowano w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

  1. Przebudowa drogi gminnej przy ul. Garncarskiej w Łaskarzewie

W ramach zadania wykonana została jezdnia z kostki betonowej szer. 6,00 m, na długości 156,70 mb. Wykonane zostały obustronne pobocza z kruszywa łamanego szer. 0,75 m. Odwodnienie pozostało jak dotychczas jako powierzchniowe. Zadanie dofinansowano w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

  1. Przebudowa drogi gminnej przy ul. Kilińskiego w Łaskarzewie

W ramach zadania przebudowano jezdnię przy ul. Kilińskiego z kostki betonowej szer. 5,10 m, na długości 41,00 mb, wzmacniając podbudowę oraz wprowadzając korektę profilu podłużnego. Zadanie dofinansowano w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (RFRD) stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli.

Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych to plan odbudowy polskiej gospodarki po pandemii COVID-19. Ma zmniejszyć nierówności społeczne i stworzyć lepsze warunki do życia dla wszystkich obywateli.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u