Kwietniowe posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Autor: MSWiA 2023-04-28 09:09:29

W środę, 26 kwietnia br. w siedzibie MSWiA, odbyło się posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Obradom współprzewodniczyli wiceminister Paweł Szefernaker oraz burmistrz gminy i miasta Proszowice Grzegorz Cichy. W posiedzeniu komisji wziął również udział wiceszef MSWiA Maciej Wąsik.

Podczas spotkania Sekretarz stanu w MSWiA Maciej Wąsik dziękował stronie samorządowej za wspólne prace nad ustawą o ochronie ludności i stanie klęski żywiołowej.

W agendzie posiedzenia znalazł się także m.in. projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Parku Narodowego Gór Stołowych, a także projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego.

W trakcie dzisiejszego posiedzenia komisja rozpatrzyła 17 punktów dotyczących projektów ustaw, rozporządzeń i uchwał oraz wniosków, a także informacji.

Kolejne obrady Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego odbędą się w maju br.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u