Wojewoda na jubileuszu sióstr Brygidek w Gdańsku

Autor: Pomorski UW 2023-04-30 09:45:30

Dwór II w Oliwie najpierw był letnią rezydencją patrycjuszy gdańskich, potem przytułkiem dla bezdomnych, po wojnie aż do lat 80 stacjonowało tu wojsko, by wreszcie decyzją Wojewody Gdańskiego z 1992 roku trafić w użytkowanie Archidiecezji Gdańskiej. Kompleks przy ul. Polanki 124 został zaadaptowany na Centrum Ekumeniczne sióstr Brygidek. W 1999 r. gościł tu św. Jan Paweł II. Wojewoda pomorski Dariusz Drelich był dziś gościem uroczystości srebrnego jubileuszu pobytu sióstr Brygidek w Gdańsku. Mszę świętą odprawił abp Tadeusz Wojda, metropolita gdański.

Centrum mieszczące się we wspaniale odremontowanych budynkach, a także ogród i park, które są udostępniane zwiedzającym wpisały się już w kulturalną i religijną mapę Europy.

Historia Dworu nr II w Gdańsku Oliwie

Dwór II - dawna rezydencja letnia patrycjuszy gdańskich mieści się przy ul. Polanki 124 w Gdańsku Oliwie. Dwór II stanowią budynki pałacu, obiekty gospodarcze i ogród - park ze stawami.  Koniec XVI i początek XVII wieku to czas dynamicznego rozwoju handlu i gospodarki. Wielu bogatych mieszczan gdańskich zaczęło nabywać podmiejskie tereny, na których budowali dworki, najczęściej otoczone pięknymi ogrodami. Wieś Polanki położona wzdłuż drogi z Oliwy da Gdańska dzięki swojemu położeniu i ukształtowaniu terenu była atrakcyjnym miejscem odpoczynku.

W XVII wieku dwory uzyskały swoje numery poczynając od posiadłości leżącej najbliżej klasztoru w Oliwie. Najstarsza wzmianka o Dworze II pochodzi z 1631 roku. Jest to przywilej wystawiony Janowi Wagnerowi przez opata oliwskiego Aleksandra Grabińskiego. Dwór II wielokrotnie zmienia swoich właścicieli. Na jedną z transakcji daje zezwolenie opat Jacek Rybiński w maju 1759 roku.

Jesienią 1832 roku Dwór II przeszedł pod zarząd władz miasta Gdańska, który utworzył tu przytułek dla bezdomnych. W okresie powojennym od 1945 roku nieruchomość użytkowana była przez wojsko. Decyzja Urzędu Rejonowego w Gdańsku z 12.03.1992 mówi o wygaśnięciu zarządu nieruchomości przez MON.

Wojewoda Gdański decyzją z 26 czerwca 1992 roku oddaje działki 182/4 i 182/1 w użytkowanie Archidiecezji Gdańskiej z przeznaczeniem na działalność charytatywną i oświatowo-wychowawczą. Rozpoczyna się budowa klasztoru i Centrum Ekumenicznego. Zakon Najświętszego Zbawiciela św. Brygidy staje się właścicielem nieruchomości. W 1999 roku centrum i kaplicę po mszy świętej na sopockim hipodromie odwiedza papież Jan Paweł II.

Zakon Najświętszego Zbawiciela został założony w XIV w. przez św. Brygidę, w wieku XX odrodził się dzięki św. Elżbiecie Hesselblad.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u