Żołnierze WOT złożyli przysięgę w Złotowie

Autor: Wielkopolski UW 2023-04-30 09:48:27

W szeregi 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Złotowie włączeni zostali kolejni żołnierze, składając jednocześnie deklarację wiernej służby Rzeczypospolitej i jej obywatelom oraz gotowość niesienia pomocy, tam gdzie będzie potrzebna. W uroczystości wziął udział wojewoda wielkopolski Michał Zieliński.

Złotów to kolejne miejsce, w którym w tym roku przysięgają nowi żołnierze 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Służba w mundurze to wyjątkowe zobowiązanie i wyraz prawdziwego patriotyzmu. Rekruci pracowali ciężko, by móc złożyć uroczyste słowa przyrzeczenia. Przeszli m.in. szkolenie w zakresie posługiwania się bronią, przetrwania w trudnych warunkach czy pierwszej pomocy.

- Historia każdej ze składających dziś zobowiązanie wobec Ojczyzny osoby jest inna – dla niektórych była to pewnie spontaniczna decyzja, zryw serca, dla innych – wielomiesięczne planowanie tego, jak będzie wyglądać życie po wstąpieniu do terytorialsów. Choć powody, dla których zdecydowali się Państwo na bohaterski krok wstąpienia w szeregi polskich Sił Zbrojnych
są różne, to jedno wszystkich Państwa łączy – poczucie sprawiedliwości, odwaga i chęć służenia innym, za co serdecznie dziękuję – zaznaczył w trakcie swojego wystąpienia wojewoda wielkopolski Michał Zieliński

12 Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej zbudowana jest na solidnym fundamencie – wartościach i zasadach sił zbrojnych Wojska Polskiego. Dla żołnierzy WOT-u ważna jest społeczność i poczucie sprawiedliwości. Wstąpienie do wojska to decyzja osób odważnych i gotowych na poświęcenie w imię wolności i bezpieczeństwa ojczyzny, gdyż obecne zagrożenia dla Polski wymagających  szczególnego poświęcenia.

Wojska Obrony Terytorialnej to piąty, obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych, rodzaj Sił Zbrojnych RP. W czasie pokoju Misją 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, jak i całej formacji WOT, jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności, reagowanie w sytuacjach klęsk żywiołowych, katastrof czy też wypadków.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u