">

" />

Jubileusz 105-lecia istnienia Szkoły Podstawowej nr 24 im. Partyzantów Lubelszczyzny w Lublinie

Autor: Lubelski UW 2023-05-01 08:27:48

Szkoła Podstawowa nr 24 im. Partyzantów Lubelszczyzny w Lublinie obchodzi jubileusz 105-lecia istnienia. Z tej okazji w siedzibie szkoły odbyła się uroczystość, w której uczestniczył wojewoda lubelski Lech Sprawka. Wojewoda uhonorował dyrektor placówki dyplomem uznania i wręczył nagrody laureatom wojewódzkiego konkursu: "Ocalić od zapomnienia – Mój Bohater Państwa Podziemnego 1939-1956. Portret Partyzanta Lubelszczyzny".

Spotykamy się w wyjątkowej i wspaniałej szkole. Zwracam na to uwagę, chociażby z powodu klimatu wychowawczego, jaki ta szkoła kształtuje. Widać tu mnóstwo różnorodnych form wychowania  patriotycznego i kształtowania różnych postaw obywatelskich. Przy różnych okazjach warto podkreślać tego typu klimat

– mówił wojewoda lubelski Lech Sprawka.

Dziękuję wszystkim uczestnikom kształtowania tego procesu dydaktyczno-wychowawczego. Dziękuję dyrektorom, nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły, w tym pracownikom administracyjnym za kształtowanie dobrej atmosfery współpracy z rodzicami, bo bez tego trudno byłoby osiągnąć efekty procesu dydaktycznego i wychowawczego. Dziękuję także organowi prowadzącemu – samorządowi Miasta Lublin, Radzie Miasta i Departamentowi Oświaty i Wychowania

– dodał wojewoda lubelski. 

Dyplom Uznania Wojewody Lubelskiego

Wojewoda Lech Sprawka uhonorował dyrektor szkoły Joannę Kahlan Dyplomem Uznania Wojewody Lubelskiego. Wyróżnienie zostało przyznane za zapewnienie kompleksowej ścieżki edukacji i wzorowe organizowanie pracy szkoły, zaangażowanie w modernizację placówki, wdrażanie nowoczesnych i efektywnych metod nauczania, wychowanie oparte na szacunku do historii, tradycji i kultury polskiej, inspirowanie uczniów do zdobywania i pogłębiania wiedzy, dbałość o wszechstronny rozwój ich osobowości z uwzględnieniem indywidualnych zainteresowań i uzdolnień.

Placówka powołana w 1917 r.

Szkoła Podstawowa nr 24 została powołana do życia przez władze austriackie w 1917 r. Jej siedziba znajdowała się początkowo przy ul. Lubartowskiej 18, a następnie przy ul. Karmelickiej 3. Przez kilkanaście lat uczęszczały do niej wyłącznie dziewczęta wyznania mojżeszowego. W 1926 r. szkoła otrzymała imię Mateusza Butrymowicza, działacza Sejmu Wielkiego. Od roku szkolnego 1935/1936 zaczęły do niej uczęszczać oprócz dzieci żydowskich również polskie.

Wybuch II wojny światowej nie przerwał pracy szkoły, ale wskutek zarządzenia władz niemieckich z listy uczniów zostali skreśleni uczniowie pochodzenia żydowskiego. W okresie wojny szkoła wbrew zakazowi, prowadziła lekcje języka polskiego, geografii i historii Polski. Po 1944 r. podjęto trud zlikwidowania analfabetyzmu. W 1955 r. szkoła przeniosła się do budynku przy ul. Niecałej 1, który zajmuje do dziś. W 1965 r. nadano jej imię Partyzantów Lubelszczyzny.

Ocalić od zapomnienia – Mój Bohater Państwa Podziemnego 1939-1956. Portret Partyzanta Lubelszczyzny

Uroczystość jubileuszowa połączona była z rozstrzygnięciem 11. edycji wojewódzkiego konkursu: Ocalić od zapomnienia – Mój Bohater Państwa Podziemnego 1939-1956. Portret Partyzanta Lubelszczyzny. Konkurs skierowany był  do wszystkich uczniów szkół podstawowych województwa lubelskiego, dla których postawa i czyny bohaterów walk partyzanckich na terenie Lubelszczyzny stanowią inspirację do poszukiwania ideałów i wzorów postępowania. Celem konkursu było utrwalanie pamięci i propagowanie wiedzy o bohaterach walk o wolność i niepodległość ojczyzny.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u