„Wiosna Solidarności ’88”. 35. rocznica strajku w Hucie im. Lenina

Autor: Małopolski UW 2023-05-03 08:56:59

Rocznica strajków kwietniowo-majowych z 1988 roku przypomina, jak ważną rolę „Solidarność” odegrała w przełomowych wydarzeniach naszej historii. Dziś oddajemy hołd bohaterom tamtych dni. Dziękujemy hutnikom i innym zaangażowanym w strajki za działania, które przyczyniły się do odzyskania naszej niepodległości – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Jeszcze przed rozpoczęciem krakowskich uroczystości 35-lecia strajków kwietniowo-majowych „Wiosna Solidarności ‘88”, w których udział wzięły m.in. poseł Małgorzata Wassermann i poseł Elżbieta Duda, wojewoda Łukasz Kmita złożył kwiaty przed pomnikiem Solidarności „Bądź wierny, idź”. Następnie uczestniczył w mszy świętej koncelebrowanej przez metropolitę krakowskiego abpa Marka Jędraszewskiego w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej.

 


W dalszej części obchodów wziął udział II wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński, który z uczestnikami uroczystości spotkał się przed tablicą przy bramie głównej ArcelorMittal Poland i następnie razem udali się do dawnego budynku administracyjnego huty, gdzie odśpiewano hymn państwowy, hymn „Solidarności” i minutą ciszy uczczono zmarłych członków Związku.

– Niech Wiosna „Solidarności” sprzed 35 lat, która zaowocowała zmianami systemowo-ustrojowymi w Polsce, pozostaje w naszej pamięci. Chciejmy w niej widzieć źródło naszej narodowej tożsamości i bądźmy wdzięczni Bohaterom tamtych dni – dodaje II wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński.


„Postulaty solidarnościowe”

26 kwietnia 1988 roku rozpoczął się w nowohuckim kombinacie strajk okupacyjny. Protest objął prawie wszystkie wydziały i zakłady ówczesnej Huty im. Lenina. W przekazanych dyrekcji postulatach, poza podniesieniem płac i ponownym przyjęciem do pracy zwolnionych w stanie wojennym za działalność związkową kolegów, w ramach tzw. „postulatów solidarnościowych” żądano także podwyżek płac dla pracowników służby zdrowia, oświaty, emerytów i rencistów.

Mimo prób negocjacji pomiędzy dyrekcją kombinatu a strajkującymi robotnikami, prowadzonych za pośrednictwem delegacji Episkopatu, w nocy z 4 na 5 maja 1988 roku strajk został brutalnie spacyfikowany przez oddziały ZOMO i brygady antyterrorystyczne. Pomimo zastosowanej przez władze komunistyczne przemocy, hutnicy nie ugięli się i podejmując strajk absencyjny, doprowadzili do zwolnienia części z aresztowanych w trakcie pacyfikacji przywódców protestu.

Nowohucki sprzeciw zachęcił załogi innych zakładów pracy w kraju do podjęcia protestów i dał początek fali strajków, które zmusiły władze PRL do rozmów z liderami „Solidarności” i opozycji. „Wiosna Solidarności ’88” w Nowej Hucie zapoczątkowała demokratyczne zmiany w naszym kraju. 18 maja 1988 roku Komitet Strajkowy przekształcił się w jawnie działający Komitet Organizacyjny NSZZ „Solidarność”.


Źródło informacji historycznych: IPN

© 2018 Super-Polska.pl stat4u