Centralne Obchody Dnia Strażaka z udziałem kierownictwa MSWiA

Autor: MSWiA 2023-05-05 09:19:52

W czwartek, 4 maja br. w Warszawie na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego odbyły się Centralne Obchody Dnia Strażaka. W uroczystości wziął udział minister Mariusz Kamiński oraz wiceministrowie Maciej Wąsik, Błażej Poboży oraz Bartosz Grodecki. Podczas wydarzenia Prezydent RP Andrzej Duda mianował na stopnie generalskie czterech oficerów Państwowej Straży Pożarnej. Promocję na pierwszy stopień oficerski otrzymało dziś ponad 330 strażaków. W wydarzeniu uczestniczyli również premier Mateusz Morawiecki oraz marszałek Elżbieta Witek.

To wy z narażeniem własnego życia ratujecie zdrowie, życie i mienie innych obywateli. Jesteście zawsze tam gdzie trzeba. Jesteście niezwykle skuteczni. Wiedzą o tym nie tylko Polacy, ale też obywatele innych krajów. Na zagranicznych misjach byliście wspaniałymi ambasadorami państwa polskiego i jego sprawności

– powiedział minister Mariusz Kamiński.

Niezwykła skuteczność PSP wynika z odpowiedniego przygotowania zawodowego, wspaniałej postawy, ale też ze znakomitej współpracy z druhnami i druhami OSP

– dodał. 

Szef MSWiA przypomniał, że polska grupa ratownicza uczestniczyła w niełatwych międzynarodowych akcjach ratowniczych. 

Wróciliście niedawno z niezwykle trudnej misji w Turcji. Ratowaliście też Francję, Grecję, Czechy i Szwecję. W tych krajach pozostały po was wdzięczna pamięć i słowa najwyższego uznania

– powiedział. 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zwrócił uwagę także na świetne przygotowanie zawodowe strażaków do realizowania zadań i dobrą współpracę między PSP oraz OSP. 

Ochotnicze Straże Pożarne to fenomen w skali światowej. Cały świat nam ich zazdrości. PSP i OSP razem tworzą skuteczny system bezpieczeństwa

– zaznaczył. 

Minister Mariusz Kamiński zapowiedział też dalsze wsparcie dla strażaków. 

W ramach ustawy modernizacyjnej na lata 2022-2025 do PSP trafi kwota ponad 1,9 mld zł na nowoczesny sprzęt i inwestycje w infrastrukturę. Każdego roku kilkaset samochodów ratowniczo-gaśniczych trafia do jednostek OSP. Dbamy zarówno o Państwową Straż Pożarną, jak i Ochotnicze Straże Pożarne

– zapewnił. 

Podczas swojego przemówienia minister podziękował strażakom za ich postawę i zaangażowanie. 

W dniu waszego święta wszystkim funkcjonariuszkom i funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej oraz druhnom i druhom OSP życzę, by każdy powrót z akcji, był powrotem bezpiecznym. Niech Święty Florian ma was zawsze pod swoją opieką

– podkreślił minister. 

Profesjonalizm i zaangażowanie

W czasie uroczystości prezydent Andrzej Duda mówił o tym, jak ważne zadania realizują strażacy z PSP i OSP, zarówno w kraju jak i poza jego granicami.

 Straż Pożarna ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa Polski, obywateli i naszego mienia. Swoją służbę wykonujecie także poza granicami Polski. Przynieśliście wspaniałe świadectwo przygotowania do ratowania drugiego człowieka

– podkreślił. 

Prezydent RP podziękował strażakom za ich profesjonalizm i zaangażowanie. 

Chcę ogromnie podziękować wam za służbę Polsce. Jesteście absolutnie podstawowym, obok Wojska Polskiego i Policji, elementem bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej i nas wszystkich

– zwrócił się do funkcjonariuszy PSP i druhów OSP.

Natomiast komendant główny PSP gen. brygadier Andrzej Bartkowiak przypomniał, że strażacy w ubiegłym roku wyjeżdżali do ponad 608 tys. zdarzeń. Wśród akcji, w których uczestniczyli strażacy, komendant wymienił m.in. wsparcie w ochronie wschodniej granicy, wyjazdy do skutków nawałnic, pomoc ukraińskim uchodźcom i działania związane z ratowaniem Odry. 

Nominacje generalskie, promocje oficerskie i odznaczenia państwowe

W czasie dzisiejszych uroczystości awans na stopień nadbrygadiera PSP otrzymali: opolski komendant wojewódzki PSP st. bryg. Krzysztof Kędryk, lubuski komendant wojewódzki PSP st. bryg. Patryk Maruszak, mazowiecki komendant wojewódzki PSP st. bryg. Jarosław Piotrowski, podlaski komendant wojewódzki PSP st. bryg. Sebastian Zdanowicz. 

Stopień nadbrygadiera PSP nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Nowo mianowani oficerowie otrzymali z rąk ministra Mariusza Kamińskiego pamiątkowe szable generalskie.

Podczas uroczystości ponad 330 strażaków zostało promowanych na stopień młodszego kapitana – pierwszy stopień oficerski w Państwowej Straży Pożarnej. 

Prezydent Andrzej Duda wręczył również odznaczenia państwowe za wybitne zasługi dla ochrony przeciwpożarowej i za działalność społeczną. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski został odznaczony komendant główny PSP gen. brygadier Andrzej Bartkowiak. Srebrny Krzyż Zasługi odebrał zastępca komendanta głównego PSP nadbryg. Krzysztof Hejduk, a st. bryg. Adam Krasuski otrzymał Brązowy Krzyż Zasługi. 

W tym roku, po raz pierwszy, prezydent Andrzej Duda przyznał również Krzyże Świętego Floriana. Krzyż Świętego Floriana to polskie cywilne odznaczenie państwowe, wprowadzone nowelą ustawy z 16 października 1992 roku o orderach i odznaczeniach. Krzyż nadawany jest przez Prezydenta RP na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych za wybitne osiągnięcia w realizacji zadań wynikających z bycia członkiem OSP.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u