160. rocznica śmierci płk. Francesco Giuseppe Nullo

Autor: Małopolski UW 2023-05-06 08:39:00

5 maja 1863 roku pod wsią Krzykawka koło Olkusza wojska rosyjskie zaatakowały korpus dowodzony przez gen. Józefa Miniewskiego. W bitwie powstania styczniowego zginął m.in. płk Francesco Giuseppe Nullo.

Historię włoskich ochotników walczących pod Krzykawką przybliżyły dzisiejsze uroczystości, w których – w imieniu wojewody małopolskiego Łukasza Kmita – udział wziął I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz. Wydarzenie było okazją do wręczenia trzech Medali Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej członkom stowarzyszenia Tradycyjny Oddział C. i K. Regimentu Artylerii Fortecznej No. 2 barona Edwarda von Beschi - Twierdza Kraków. Wicewojewoda wręczył także Medal „Pro Patria”.

– Hymn Republiki Włoch, który przed chwilą odsłuchaliśmy, posiada polski akcent: „już austriacki orzeł stracił swe pióra, krew włoską wraz z krwią polską pił wraz z Kozakiem, lecz wypaliła mu serce”. W mazurku Dąbrowskiego śpiewamy: „z ziemi włoskiej do Polski”. Nasze narody połączyła historia. W naszych korzeniach tkwi silna potrzeba niepodległości. W XIX wieku razem walczyliśmy z tym samym zaborcą. Trwaliśmy wspólnie w trudnych chwilach i również dzisiaj jesteśmy razem. Pamiętamy o trudnych doświadczeniach naszych przodków i składamy hołd Bohaterom walczącym o naszą wolność – mówi wicewojewoda Ryszard Pagacz.

Uroczystość miała charakter ceremonii wojskowej z udziałem grup w historycznych mundurach z czasów powstania styczniowego. Po podniesieniu flag Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Włoch odegrano hymny państwowe. Następnie odczytano apel poległych i oddano salwę honorową. Na końcu uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty przy grobie płk. Francesco Nullo.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u